Πρόγραμμα ERASMUS για Φοιτητές/Καθηγητές με σοβαρές αναπηρίες (2013/2014)

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 11:31 μμ |

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου/Μάθηση -ERASMUS προσφέρει επιπλέον χρηματοδότηση σε άτομα με αναπηρία (φοιτητές, καθηγητές και διοικητικό προσωπικό ελληνικών ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης) που μετέχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Ειδικότερα, εκτός από την επιπλέον μηνιαία χρηματοδότηση που δίδεται στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα ERASMUS με αναπηρία, με βάση τον συνημμένο κατάλογο αναπηριών, οι φοιτητές/καθηγητές/προσωπικό που μετακινούνται μέσω του Προγράμματος ERASMUS δικαιούνται να αιτηθούν στο ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα μέσω του ιδρύματός τους επιπλέον χρηματοδότηση, εφόσον η αναπηρία τους συνεπάγεται ιδιαίτερες δυσκολίες που απαιτούν π.χ. συνοδό, ειδική στέγαση, βοηθό ημέρας/νύκτας, ειδική διατροφή, ειδικό διδακτικό υλικό, κ.α. με καταληκτική ημερομηνία 7/10/2013.

Η σχετική ανακοίνωση καθώς και τα έντυπα αίτησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.iky.gr/kinitikotita-gia-foitites/item/284-%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) - logoΗ αίτηση υποβάλλεται μέσω του αντίστοιχου γραφείου ERASMUS των ελληνικών ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

===========================
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα έντυπα αίτησης θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ: www.iky.gr
Επικοινωνία: Ελίνα Μαυρογιώργου
IKY/ Εθνική Μονάδα LLP-ERASMUS
Υπεύθυνη Εντατικών Προγραμμάτων, Πρακτικής ¶σκησης
Τηλ. 210-3726388, Φαξ. 210-3221863, E-mail: elinamav@iky.gr
===========================Η σπουδαιότητα της ικανοποίησης απΆτο προσθετικό μέλος στην εικόνα του σώματος

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013 11:29 μμ |

alt

Όταν λέμε εικόνα σώματος, εννοούμε τις αντιλήψεις, τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις του ατόμου ως προς το σώμα του. Η απώλεια ενός ανατομικού μέλους του σώματος εξαιτίας ασθένειας (διαβήτης, καρκίνος), ατυχήματος είτε εξαιτίας γενετικής ανωμαλίας έχει συνέπειες όχι μόνο στη λειτουργία και αίσθηση του σώματος, αλλά και στην εικόνα που έχει το άτομο για το σώμα του (Kolb LC. 1975)1.
Καθένας έχει μια εξιδανικευμένη εικόνα για το σώμα, βάσει της οποίας κρίνει και το δικό του σώμα (Cash TF. 1991)2. Ιδιαίτερα αν ένα άτομο έχει ακρωτηριασμένο μέλος τείνει να κάνει συγκρίσεις της σωματικής του εμφάνισης με αυτήν του ιδανικού σώματος, γεγονός που το οδηγεί στο να σχηματίσει μια αρνητική εικόνα για το σώμα του και μια αρκετα μειωμένη αυτοεκτίμηση (Newell R. 1991)3.

Όλη του την προσοχή την επικεντρώνει στο ακρωτηριασμένο του μέλος και δίνει σ' αυτό μεγαλύτερη σπουδαιότητα απ' αυτήν που του αντιστοιχεί στην πραγματικότητα (Fishman S. 1959)4. Δημιουργεί έτσι διαστρεβλωμένες αντιλήψεις για τη σωματική του αναπηρία που μάλιστα έχει βρεθεί ότι δυσκολεύουν την αποκατάσταση πολύ περισσότερο απ' ότι η ίδια η αναπηρία.

Ο τρόπος που το άτομο θα αντιμετωπίσει όλες αυτές τις απώλειες και θα αντιληφθεί την εικόνα του, έχει να κάνει με το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε απ' τον ακρωτηριασμό (Frank RG, Kashani JH, Kashani SR, 1984)5, με την αιτία του ακρωτηριασμού (πχ. στις περιπτώσεις τραυματισμού είναι πιο δύσκολη η αποδοχή απ' ότι στις περιπτώσεις που υπήρχε λόγος ασθένειας, Fisher K, Hanspal R. 1998)6, με την προσωπικότητα και τις στρατηγικές που χρησιμοποιεί το άτομο γενικότερα στη ζωή (Fishman S. 1959)4, αλλά και με το πόσο ικανοποιημένο είναι απ' το προσθετικό του μέλος. Ιδιαίτερα η ικανοποίηση απ' τη χρήση του προσθετικού μέλους είναι καίριας σημασίας για την ανάκτηση της θετικής εικόνας του σώματος και την ομαλή συναισθηματική και κοινωνική προσαρμογή του ατόμου (C. D. Muray &J. Fox, 2002)7.
Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι τα άτομα που δεν είναι ικανοποιημένα με το προσθετικό τους μέλος παρουσιάζουν περισσότερα συναισθηματικά προβλήματα αλλά και προβλήματα κοινωνικής ένταξης απ' ότι τα άτομα που είναι ικανοποιημένα απ' τη χρήση του (Ham &Cotton, 19918; Gallagher P, McLaughlin M.,1999)9.

Μία εξήγηση βρίσκεται και στα αποτελέσματα ερευνών που δείχουν ότι τα άτομα που δεν αποδέχονται το προσθετικό τους μέλος, δεν αποδέχονται και την εικόνα του σώματός τους και οδηγούνται στο να έχουν μια αποδιοργανωμένη και αρνητική εικόνα προς αυτό (Rybarcyzk, Nyenhuis, Nicholas, Cash and Kaiser,1995)10, γεγονός που επηρεάζει την προσαρμογή τους σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο αλλά και την ικανοποίησή τους απ' τη ζωή γενικότερα (Breakey,1997)11.

Γι' αυτό και είναι απαραίτητο,το προσθετικό μέλος να είναι λειτουργικό, άνετο, ελαφρύ και με ευχάριστη εμφάνιση (αυτό το τελευταίο μάλιστα ισχύει κυρίως για τον γυναικείο πληθυσμό). Όταν το άτομο είναι ικανοποιημένο με το πρόθεμα και το αποδέχεται, το χρησιμοποιεί και συχνότερα. Η εκτενής χρήση του προθέματος, δηλαδή παραπάνω από οκτώ ώρες ημερησίως, έχει συνδεθεί με χαμηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης, καθώς διευκολύνει το άτομο να είναι πιο ενεργό στην καθημερινότητά του και να μην αισθάνεται ότι περιορίζεται στις σωματικές και κοινωνικές δραστηριότητές του (Deindre Desmond & Malcolm MacLachlan, 2003)12.

Αν όμως το πρόθεμα δεν είναι λειτουργικό, δεν εφαρμόζει καλά, παθαίνει βλάβες και απαιτεί επισκευές ανά μικρά χρονικά διαστήματα, τότε το άτομο το αντιλαμβάνεται πλέον ως πηγή αναστάτωσης, αποφεύγει να το χρησιμοποιεί πολλές ώρες ημερησίως και το απορρίπτει (Millstein, Heger and Hunter,1986)13.

Όλα τα παραπάνω ευρήματα υπογραμμίζουν το πόσο αναγκαίο είναι να γίνονται συνεχείς βελτιώσεις στο σχεδιασμό και στα υλικά απ' τα οποία κατασκευάζονται τα προσθετικά μέλη, ούτως ώστε να ελαχιστοποιούν τη δυσφορία του ατόμου σε σχέση με την άνεση και λειτουργικότητα που του προσφέρει το προσθετικό μέλος. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες στον χώρο αυτό, με σκοπό να αυξηθεί η η ικανοποίηση των ατόμων απ' τα προσθετικά τους μέλη και να προαχθεί η ποιότητα ζωής και η ψυχική τους υγεία.

Σύνταξη:
Λίζα Μελετιάδου, Ψυχολόγος


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Kolb LC. Disturbances in body image. In: Arieti S, Reiser MF, eds. American Handbook of Psychiatry. New York: Basic Books 1975;4:810-37
 2. Cash TF. Transcripts of the audiotapes. Body-image therapy: a program for self-directed change. New York: Guilford, 1991.
 3. Newell R. Body-image disturbance: cognitive behavioral formulation and intervention. J of Adv Nurs 1991;16:1400-5.
 4. Fishman S. Amputee needs, frustrations and behavior. Rehab Lit 1959;20:322-9.
 5. Frank RG, Kashani JH, Kashani SR, Wonderlich SA, Umlauf RL, Ashkanazi GS. Psychological response to amputation as a function of age and time since amputation. Br J Psych 1984;144:493-7.
 6. Fisher K, Hanspal R. Body image and patients with amputations: does the prosthesis maintain the balance? International Journal of Rehabilitation Research1998, 21: 355-363.
 7. Craig D. Muray and Jezz Fox, Body image and prosthesis satisfaction in the lower limb amputee, Journal of Disability & Rehabilitation Volume 24, Issue 17 November 2002.
 8. Ham RO, Cotton LT. Limb Amputation: From Aetiology to Rehabilitation.London: Chapman and Hall, 1991.
 9. Gallagher P, McLaughlin M. Psychological adjustment and coping in adults with prosthetic limbs. Behavioral Medicine 1999, 25(3): 117-124.
 10. Rybarczyk BD, Nyenhuis DL, Nicholas JJ, Cash SM, Kaiser J. Body image, perceived social stigma, and the prediction of psychosocial adjustment to leg amputation. Rehabilitation Psychology 1995, 40(2): 95-110
 11. Breakey JW. Body image: The lower-limb amputee. Journal of Prosthetics and Orthotics 1997, 9(2): 58-66.
 12. Deindre Desmond & Malcolm Mac Lachlan, The Blesma Member's Survey,Library at Trinity College, University of Dublin,Ireland,2003
 13. Millstein SG, Heger H, Hunter GA. Prosthetic use in adult and upper limb amputees: A comparison of the body powered and electrically powered prostheses. Prosthetics and Orthotics International 1986, 10: 27-34
 14. Πηγή: http://www.disabled.gr


Ο Αντώνης Σαμαράς απαντά στους πολίτες

Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013 10:45 μμ |

Παράνομες και αντικανονικές οι επιτροπές πιστοποίησης της αναπηρίας

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 9:33 πμ |

alt

Ως "παράνομη και αντικανονική" εκτιμάται από την εθνική συνομοσπονδία ΑμεΑ (ΕΣΑμεΑ) η σύνθεση της Επιτροπής για την πιστοποίηση της αναπηρίας που αποφάσισε το υπουργείο εργασίας. Σε καταγγελτική επιστολή της προς τον υπουργό εργασίας Γ. Βρούτση η συνομοσπονδία αφού υπενθυμίζει την θέση της ότι "το ισχύον σύστημα αξιολόγησης - πιστοποίησης της αναπηρίας ήδη αποτελεί προσβολή της αξιοπρέπειας των ΑμεΑ", ζητά από τον υπουργό να αναλάβει τις ευθύνες του επισημαίνοντας ότι σε αυτόν ανήκει η κρίσιμη επί του (συνολικού) θέματος "τελευταία λέξη". Η ιστοσελίδα έχει κάμποσες φορές "περάσει" από το μικροσκόπιό της τις παρεμβάσεις της ΕΣΑμεΑ (αξιολογώντας) με όρους στρατηγικής, δεν θα το πράξει τούτη την φορά αφήνοντας τους ενδιαφερόμενους αναγνώστες να αξιολογήσουν ανεπηρέαστα. Δημοσιεύουμε ασχολίαστο το κυρίως σώμα της ανακοίνωσης της ΕΣΑμεΑ που έχει ως ακολούθως: 

 

 Το αναπηρικό κίνημα διαχρονικά έχει τοποθετηθεί με ευθύτητα απέναντι στις έκνομες πελατειακές λογικές και πρακτικές που δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν γύρω από την πιστοποίηση της αναπηρίας, με συνέργεια και ευθύνη ασυνείδητων πολιτών, επίορκων ιατρών, δημόσιων λειτουργών και επιλησμόνων πολιτικών κάθε βαθμίδας και ευθύνης. Η κατάσταση αυτή αντικειμενικά έχει οδηγήσει σε συλλήβδην ενοχοποίηση των Ελλήνων και Ελληνίδων με αναπηρία και έχει αμαυρώσει τη δημόσια και κοινωνική εικόνα της αναπηρίας στη χώρα, ενώ από την άλλη μεριά έχει υπάρξει πλήρης αναποτελεσματικότητα στη διαλεύκανση αυτών των υποθέσεων , με συνέπεια να μην έχει τιμωρηθεί κανένας μέχρι σήμερα, ενώ οι μόνοι που τιμωρούνται κάθε μέρα είναι οι Έλληνες και Ελληνίδες με αναπηρία.
Από την άλλη, το ισχύον σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης της αναπηρίας μέσω των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕΠΑ, αποτελεί κοινωνική, πολιτική και επιστημονική προσβολή της αξιοπρέπειας των ατόμων με αναπηρία. Το αναπηρικό κίνημα διαχρονικά ζητά τη θέσπιση ενός συστήματος που είναι δίκαιο, αντικειμενικό, επιστημονικά δόκιμο και αδιάβλητο. Αντί για αυτό έχουμε 60.000 φυλακισμένους στις λίστες ντροπής της χώρας, και πλέον ήρθε και η συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 όπως ισχύει σήμερα, για την πιστοποίηση της αναπηρίας. Θα έπρεπε να αποτελείται από έγκριτους, αδιαμφισβήτητου κύρους επιστήμονες της ιατρικής κατά κύριο λόγο επιστήμης και φυσικά και από τον εκπρόσωπο της Συνομοσπονδίας καθώς η συμμετοχή του προβλέπεται από την εν΄ λόγω νομοθεσία. Από πουθενά δεν προκύπτει η συμμετοχή σε αυτήν την Επιτροπή πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων.
Η Επιτροπή δεν πληροί ούτε κατ' ελάχιστον τις βασικές προϋποθέσεις της νομοθεσίας! Η Επιτροπή στην οποία μετέχει ως Πρόεδρος αυτής ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως μέλος ο Διοικητής του ΙΚΑ, επίσης ως μέλη αυτής Γενικοί Διευθυντές της Γ.Γ.Κ.Α. και του ΙΚΑ, καθώς επίσης και ιατροί, υφιστάμενοι των παραπάνω προσώπων, δεν μπορεί να λογίζεται Ειδική, Επιστημονική, Γνωμοδοτική Επιτροπή. Εξαιρούνται από αυτή την τοποθέτηση οι δύο έγκριτοι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών που μετέχουν σε αυτήν, η συμμετοχή των οποίων ωστόσο δεν προσδίδει σε αυτήν την Επιτροπή το χαρακτήρα της Ειδικής Επιστημονικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
Η αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας πρέπει να είναι αποτέλεσμα επιστημονικής επάρκειας και κοινωνικής και πολιτικής συναίνεσης. Δεν μπορεί να γίνεται σε κλίμα επιστημονικής αναξιοπιστίας και διαβλητότητας, υπηρεσιακής δυσλειτουργίας και ανεπάρκειας.

Πηγή: http://www.truerespect.com.cy


Από τον πρώτο μήνα το 50% της σύνταξης για προκαταβολή από το Δημόσιο

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 8:11 πμ |


Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας μεταξύ άλλων, καθιερώνεται, για πρώτη φορά, ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης από το Δημόσιο, ώστε να απαλειφθεί το μισθοδοτικό κενό που παρατηρείται σήμερα, και το οποίο αφορά το χρονικό διάστημα από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης μέχρι την έναρξη καταβολής της κανονιζόμενης σύνταξης.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω ποσοστό προκαταβολής ανέρχεται στο 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 60% σε περιπτώσεις υπαλλήλου που είναι γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογενείας με αναπηρία.

Αρχικά, η εν λόγω ρύθμιση θα έχει εφαρμογή σε όσους υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου και αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1η Ιουνίου και μετά, ενώ με σχετική Υπουργική Απόφαση θα καθορισθεί και η επέκταση της προκαταβολής σε όσους έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία μέχρι την 28η Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, ορίζεται αποκλειστική προθεσμία μέχρι έξι μήνες για την έκδοση της πράξης κανονισμού της σύνταξης από την ημερομηνία πρωτοκόλλησής της αίτησης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ενώ ταυτόχρονα θεσπίζονται κυρώσεις για τους υπαλλήλους που θα παραβιάσουν τις σχετικές προθεσμίες.

Επιπλέον, θεσμοθετείται η ολική απογραφή, κάθε 5 χρόνια, των συνταξιούχων του Δημοσίου και επίσης προωθείται η εναρμόνιση του Δημοσίου με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς ως προς την περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους του αυτοαπασχολούνται.

Από κει και πέρα, όπως τόνισε κ. Σταϊκούρας, καταρτίζεται για πρώτη φορά, το παρωχημένο νομοθετικό πλαίσιο για τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς, επιτρέποντας τη χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου, με απώτερο σκοπό την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Αναλυτικότερα ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε τα εξής:

Κεφάλαιο Α

«Οι συνταξιοδοτικές διατάξεις του Σχεδίου Νόμου έρχονται σε συνέχεια σειράς πρωτοβουλιών του Υπουργείου Οικονομικών, από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι σήμερα, για τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση τόσο του συνταξιοδοτικού πλαισίου του Δημοσίου, όσο και των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, και μεταξύ άλλων:

1ον. Καθιερώνεται, για πρώτη φορά, ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης από το Δημόσιο, ώστε να απαλειφθεί το μισθοδοτικό κενό που παρατηρείται σήμερα, και το οποίο αφορά το χρονικό διάστημα από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης μέχρι την έναρξη καταβολής της κανονιζόμενης σύνταξης.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω ποσοστό προκαταβολής ανέρχεται στο 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 60% σε περιπτώσεις υπαλλήλου που είναι γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογενείας με αναπηρία.

Έτσι, αφενός θα περιοριστούν σημαντικά οι εύλογες διαμαρτυρίες των ενδιαφερόμενων και οι διαγκωνισμοί για προώθηση των υποθέσεών τους και αφετέρου θα δοθεί το χρονικό περιθώριο στην Υπηρεσία Συντάξεων να εξορθολογίσει τον προγραμματισμό των συχνά σύνθετων συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Αρχικά, η εν λόγω ρύθμιση θα έχει εφαρμογή σε όσους υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου και αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1η Ιουνίου και μετά. Κατ' εξαίρεση οι ανωτέρω διατάξεις θα έχουν εφαρμογή και για όσους αποχωρήσουν από 1η Μαρτίου μέχρι 31η Μαΐου. Ενώ, με σχετική Υπουργική Απόφαση θα καθορισθεί και η επέκταση της προκαταβολής σε όσους έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία μέχρι την 28η Φεβρουαρίου.

2ον. Καθορίζεται, σε αυστηρό πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης του Δημοσίου.

Ειδικότερα, ορίζεται αποκλειστική προθεσμία μέχρι δύο μήνες για την αποστολή της αίτησης συνταξιοδότησης και των υπηρεσιακών στοιχείων του υπαλλήλου στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από την Υπηρεσία του συνταξιούχου, και μέχρι έξι μήνες για την έκδοση της πράξης κανονισμού της σύνταξης από την ημερομηνία πρωτοκόλλησής της αίτησης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Παράλληλα, θεσπίζονται κυρώσεις για τους υπαλλήλους που θα παραβιάσουν τις ανωτέρω προθεσμίες, ενώ συνεχίζονται οι διαρθρωτικές πρωτοβουλίες για τη σύντμηση του χρόνου απονομής της σύνταξης, ο οποίος από περίπου 11 μήνες τον Ιούλιο του 2012 ανέρχεται πλέον στους 7 μήνες.

Με τις εν λόγω ρυθμίσεις, λοιπόν, απαλείφονται φαινόμενα καθυστέρησης και κωλυσιεργίας που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις στο παρελθόν, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ επιβάλλεται η απόλυτη τήρηση της διαδικασίας προώθησης των υποθέσεων.

3ον. Περιορίζονται γραφειοκρατικά θέματα της Υπηρεσίας Συντάξεων, με στόχο τη σύντμηση του χρόνου που απαιτείται για την καταβολή της κανονιζόμενης σύνταξης, μέσω της κατάργησης των μόνιμων συλλογικών οργάνων, τα οποία μεσολαβούν μέχρι την οριστική λύση των συνταξιοδοτικών διαφορών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και μέσω της συγχώνευσης Διευθύνσεων και αναβάθμισης σχετιζόμενων υπηρεσιών.

4ον. Θεσμοθετείται η ολική απογραφή, κάθε 5 χρόνια, των συνταξιούχων του Δημοσίου, η οποία, σε συνδυασμό με τη θέσπιση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης των μεταβολών της προσωπικής κατάστασης του συνταξιούχου, θα εκμηδενίσει τη δυνατότητα είσπραξης για μακρό χρονικό διάστημα από τρίτους ποσών που πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, λόγω της δόλιας μη γνωστοποίησης του θανάτου αυτού στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τέτοιες περιπτώσεις εντοπίστηκαν με την ολοκλήρωση, τον Οκτώβριο του 2012, της απογραφής-καταγραφής των συνταξιούχων του Δημοσίου, όπου από τους 447.162 πολίτες που ελάμβαναν σύνταξη, τελικώς δεν απεγράφησαν 2.277 περιπτώσεις.

5ον. Εναρμονίζεται το Δημόσιο με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς ως προς την περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους του αυτοαπασχολούνται. Έτσι, σ' αυτές τις περιπτώσεις αναστέλλεται το ποσό της σύνταξης του Δημοσίου που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη.

Πρόκειται για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος συμπολιτών μας, καθώς, πλέον, στις περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι αυτοαπασχολούνται, περικόπτεται το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη (1.980 ευρώ) αντί της περικοπής του 70% του ποσού της σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια (990 ευρώ) που ισχύει σήμερα.

6ον. Μειώνεται το όριο ηλικίας που αφορά την αναστολή καταβολής της σύνταξης των αυτοαπασχολούμενων στρατιωτικών συνταξιούχων κατά 6 έτη και ανέρχεται στο 47ο έτος της ηλικίας τους αντί του ισχύοντος 53ου, ενώ για τους πολιτικούς συνταξιούχους το αντίστοιχο όριο είναι τα 55 έτη.

Επίσης, εξαιρούνται τόσο οι μισθωτοί όσο και οι αυτοαπασχολούμενοι από την αναστολή της σύνταξής τους, οι οποίοι απολύθηκαν ή αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα χωρίς υπαιτιότητά τους.

7ον. Τέλος, εξαιρούνται των πρόσφατων μειώσεων οι ανάπηροι πολέμου αξιωματικοί πολεμικής διαθεσιμότητας.

Κεφάλαιο Β

Επικαιροποιείται, ουσιαστικά καταρτίζεται για πρώτη φορά, το παρωχημένο νομοθετικό πλαίσιο για τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς, επιτρέποντας τη χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου, με απώτερο σκοπό την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Ως αδρανής καταθετικός λογαριασμός σε πιστωτικό ίδρυμα χαρακτηρίζεται εκείνος στον οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί, αποδεδειγμένα, καμία πραγματική συναλλαγή από τους δικαιούχους καταθέτες για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών.

Η επομένη της τελευταίας συναλλαγής αποτελεί την έναρξη ισχύος της εικοσαετίας. Συνεπώς, η δυνατότητα αξιοποίησης των εν λόγω πόρων προκύπτει μετά την παραγραφή των δικαιωμάτων του καταθέτη ή των νομίμων κληρονόμων του κατόπιν παρέλευσης εικοσαετίας.

Σ' αυτό το πλαίσιο, κάθε πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να στέλνει στο δικαιούχο της αδρανούς κατάθεσης ειδοποίηση πριν τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής, ενημερώνοντάς τον σχετικώς. Συγκεκριμένα, με τη συμπλήρωση 5 ετών από την πραγματοποίηση της τελευταίας πραγματικής συναλλαγής, πρέπει να γίνεται η πρώτη ειδοποίηση του δικαιούχου και των τυχόν συνδικαιούχων του, όπως αυτοί εμφανίζονται στον τραπεζικό λογαριασμό, με συστημένη επιστολή.

Η δεύτερη ειδοποίηση γίνεται με τη συμπλήρωση 10 ετών και η τελευταία με τη συμπλήρωση 15 ετών από την πραγματοποίηση της τελευταίας πραγματικής συναλλαγής. Στην έννοια της πραγματικής συναλλαγής, η οποία διακόπτει την παραγραφή, περιλαμβάνεται και κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται από τρίτους κατ' εντολή οποιουδήποτε από τους δικαιούχους, όπως και κάθε αίτημα του δικαιούχου προς το πιστωτικό ίδρυμα για ενημέρωσή του σχετικά με το υπόλοιπο του καταθετικού του λογαριασμού.

Τέτοιου είδους ενημέρωση ενδεικτικά συνιστά η προσκόμιση στο τραπεζικό κατάστημα του βιβλιαρίου καταθέσεων και η σχετική επ' αυτού ενημέρωση, καθώς και η ερώτηση υπολοίπου που υποβάλλεται μέσω εναλλακτικών δικτύων (ΑΤΜ, internet banking, phone-banking, κλπ.). Για να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή και η διαφάνεια της εν λόγω διαδικασίας θεσμοθετείται με σαφήνεια ο τρόπος εποπτείας αυτής, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Κεφάλαιο Γ

Όσον αφορά τους δημοσιονομικούς ελέγχους και γενικότερα την δημοσιονομική διαχείριση επέρχονται σημαντικές, βελτιωτικές ρυθμίσεις. Με τις διατάξεις της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας, σε συνέχεια των εκσυγχρονιστικών παρεμβάσεων με το Ν. 4081/2012, επιχειρούμε να ενδυναμώνουμε τόσο στελεχιακά, όσο και οργανωτικά τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που ασκούν Δημοσιονομικούς Ελέγχους.

Συγκεκριμένα, δημιουργούνται το Μητρώο Ελεγκτών για τους Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους ΕΔΕΛ, το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους ΕΔΕΛ και η Διεύθυνση Έκτακτων Δημοσιονομικών Ελέγχων, ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθεια εδραίωσης της δημοσιονομικής εξυγίανσης
και πειθαρχίας, καθώς οι απαιτήσεις για δημοσιονομικούς ελέγχους έχουν αυξηθεί την τελευταία περίοδο σημαντικά.

Και αυτό διότι, παράλληλα με τους προγραμματισμένους ελέγχους που διενεργούνται με βάση ετήσιο προγραμματισμό, μεγάλο μέρος της ελεγκτικής δραστηριότητας αποτελούν οι έκτακτοι έλεγχοι που ασκούνται σε περιπτώσεις καταγγελιών, δημοσιευμάτων, πληροφοριών, βάσιμων υπονοιών για δωροδοκίες, απάτες, διαχειριστικές ανωμαλίες κλπ, καθώς και μετά από εντολές του Υπουργού Οικονομικών, εισαγγελικές παραγγελίες ή αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα, ορίζεται πλαίσιο θητείας για τους υπαλλήλους που ασκούν δημοσιονομικούς ελέγχους, αφενός λόγω της ανάγκης ενίσχυσης της διαφάνειας και αφετέρου προκειμένου κατά τη διενέργεια των δημοσιονομικών ελέγχων να μην εναλλάσσονται συνεχώς τα ίδια πρόσωπα, για την ενίσχυση της θωράκισης του ελεγκτικού έργου».

πηγή: pathfinder

http://news.disabled.gr/?p=49202


Διευκρινίσεις για τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ & επιδομάτων

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 8:25 πμ |

alt

Η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας κοινοποίησε εγκύκλιο που διευκρινίζει και συμπληρώνει τις παραλείψεις της προηγούμενης εγκυκλίου με αρ. πρωτ. Π3Α/φ.32/γπ.ΟΙΚ.141770/22-12-2011, σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4025/2011 για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων και τη διακοπή τους από τα προνοιακά τμήματα των Δήμων.

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Αρ.Πρωτ.: οικ. 521, 26/3/2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τηλ: 2105231193, Fax: 2105235982, Πληροφορίες: Β. Παπασάββα

Σε συνέχεια της παραπάνω εγκυκλίου και ύστερα από τη θεσμοθέτηση της προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε αντικατάσταση άλλων τύπων γνωματεύσεων (άρθρο 46, Ν. 4025/2011), ως προϋπόθεση ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ, έχει επανειλημμένα παρατηρηθεί το φαινόμενο ορισμένες Δ/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμων της χώρας να παρερμηνεύουν ή να παρακωλύουν τη διαδικασία ένταξης των δικαιούχων ή και να αρνούνται την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών.

Ανεξάρτητα από τη διαδικασία έκδοσης του νέου κανονιστικού πλαισίου, η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί, και λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας αίτησης του ενδιαφερόμενου στα ΚΕ.Π.Α. και της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών:

1. Η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναστέλλεται αυτοδίκαια από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της γνωμάτευσης αναπηρίας ή της απόφασης ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης και επαναχορηγείται εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία γνωμάτευση των ΚΕ.Π.Α., με την οποία πιστοποιείται η πάθηση ή η αναπηρία για την οποία αιτείται την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα υπόλοιπα κριτήρια που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Η συνέχιση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων γίνεται αναδρομικά από την ημερομηνία διακοπής του επιδόματος και εφόσον έχει καταθέσει αίτηση στα ΚΕ.Π.Α. μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης. Σε διαφορετική περίπτωση το επίδομα διακόπτεται. Προκειμένου για νέο δικαιούχο, ως ημερομηνία χορήγησης του προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ λαμβάνεται η ημερομηνία αίτησης του δικαιούχου στα ΚΕ.Π.Α. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος του επιδόματος προσκομίζει γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. βάσει της οποίας εντάσσεται σε διαφορετική κατηγορία προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης από αυτή που λάμβανε κατά τη λήξη της προηγούμενης γνωμάτευσης, η καταβολή πραγματοποιείται αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο ΚΕ.Π.Α. και σύμφωνα με την νέα κατηγορία προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης στην οποία εντάχθηκε ο δικαιούχος.

2. Μέχρι την έκδοση των νέων κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπου θα καθορίζονται οι νέοι όροι και τα κριτήρια αναπηρίας για την ένταξη στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ, είναι αυτονόητο ότι ισχύει το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κατά περίπτωση κάθε πάθηση ή αναπηρία για την οποία χορηγείται επίδομα. Συνεπώς, σε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης (όπως π.χ. Συγγενούς Αιμολυτικής Αναιμίας - Συγγενούς Αιμορραγικής Διάθεσης - AIDS, ινσουλοεξαρτώμενου διαβήτη, Χανσενικών, Κωφαλαλίας), αρκεί η πιστοποίηση της πάθησης ή της αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. και δεν απαιτείται η αναγραφή του ποσοστού αναπηρίας για την χορήγηση επιδόματος. Στους δικαιούχους που ανεστάλη η χορήγηση του επιδόματος με αυτήν την αιτιολογία, το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά από την ημέρα που ανεστάλη.

3. Στη περίπτωση που τυχόν, μετά την έκδοση του νέου κανονιστικού πλαισίου, η κατατεθειμένη από τον δικαιούχο γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νέο κανονιστικό πλαίσιο, η καταβολή του επιδόματος διακόπτεται αυτοδίκαια από την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου κανονιστικού πλαισίου, με σχετική έγγραφη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου.

4. Κάθε προηγούμενη σχετική εγκύκλιος παύει να ισχύει με τη λήψη του παρόντος.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και κάθε διακριτική μεταχείριση εις βάρος των αναπήρων πολιτών.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΦΗ ΜΠΕΚΟΥ

Πηγή: http://www.disabled.gr/


Οδηγίες σχετικά με την συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών λογαριασμού φαρμακείου

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 8:18 πμ |

alt

Με εγκύκλιό του ο ΕΟΠΠΥΥ ενημερώνει:

Σε συνέχεια της  Υπουργικής Απόφασης με την οποία τέθηκε σε εφαρμογή η νέα θετική λίστα επισυνάπτεται η συνημμένη νέα συγκεντρωτική κατάσταση λογαριασμού φαρμακείων.

Στην νέα συγκεντρωτική κατάσταση θα πρέπει να συμπληρώνονται ανά ημέρα τρία ποσά:

-Η συνολική αξία των εκτελεσμένων συνταγών εκφρασμένη με βάση την τιμή αναφοράς των σκευασμάτων.

- Το ποσό συμμετοχής των ασφαλισμένων.

- Η επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ (50% της διαφοράς μεταξύ λιανικής τιμής του σκευάσματος και της τιμής αναφοράς του).

Το αιτούμενο ποσό προκύπτει από τον τύπο: Σαξίας - Σσυμμετοχής + Σεπιβάρυνσης.

Η συνημμένη συγκεντρωτική κατάσταση ισχύει για τους λογαριασμούς συνταγών μηνός Απριλίου 2013.

Πηγή: http://www.taxheaven.gr


ΕΟΦ: Δωρεάν φάρμακα για ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013 11:20 μμ |

alt

Ο νέος κατάλογος με τις επικαιροποιημένες συμμετοχές των ασφαλισμένων στα φάρμακα τέθηκε σε ισχύ από χθες και περιέχει μειωμένα ποσοστά συμμετοχών για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού.

Όπως αναφέρει ο ΕΟΦ: Οι πάσχοντες από παραπληγία, τετραπληγία, οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών, οι γυναίκες κατά την περίοδο της κύησης και της λοχείας και οι εργαζόμενοι που έτυχαν σε εργατικό ατύχημα δικαιούνται 0% συμμετοχή για όλα τα φάρμακα.


Επίσης, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 0% χορηγούνται τα φάρμακα από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Για τους δικαιούχους ΕΚΑΣ, η γενική συμμετοχή στα φάρμακα είναι 10% και 0% για τις παθήσεις που εμπίπτουν στην μηδενική συμμετοχή.

Πηγή


Στο «σφυρί» βγήκε το σπίτι τετραπληγικού και πρώην πρωταθλητή ποδηλασίας

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013 7:14 μμ |

Σε κατάσχεση κατοικίας λόγω οφειλών ασφαλισμένου προχώρησε το ΙΚΑ παρά τις ρητές διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι «υπάρχει πλήρης επίγνωση της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης και εξετάζονται πάντα οι καλύτερες δυνατές λύσεις για τους οφειλέτες». Το γεγονός μάλιστα που αποκαλύπτει την αναλγησία του ασφαλιστικού ταμείου, είναι ότι στο «σφυρί» βγήκε το σπίτι τετραπληγικού για ποσό ύψους 51.000 ευρώ που αρχικώς είχε εγκριθεί από το Ταμείο, αλλά μετά από προσφυγή ενός διευθυντή του ΙΚΑ, του ζητήθηκε να το επιστρέψει.

Κατάσχεση / Πλειστηριασμοί / Κατοικία στο σφυρίΣυγκεκριμένα, ο υπουργός Εργασίας, Ιωάννης Βρούτσης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στην Βουλή παραδέχθηκε ότι «το αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης, όπου αρμοδίως υπάγεται το ανωτέρω Τοπικό Κατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σταυρούπολης, για να διασφαλίσει τις απαιτήσεις του από τον κ. Βασίλη Κιουρκτσή, προέβη στην εκτέλεση της αρχικής παραγγελίας κατάσχεσης και εν συνεχεία στην οριστική κατάσχεση με την αριθμ. ... έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας» σημειώνοντας όμως ότι «για την ανωτέρω οφειλή του εν λόγω ασφαλισμένου ουδέποτε προσδιορίστηκε πρόγραμμα πλειστηριασμού του ακινήτου του, πέραν της κατάσχεσης.»

Να σημειωθεί ότι ο κ. Βασίλης Κιουρκτσής είναι πρώην πρωταθλητής ποδηλασίας ο οποίος το 2004, μετά από τροχαίο ατύχημα για το οποίο δεν έφερε ευθύνη, έμεινε παράλυτος.

Όπως έγραψε η «Εφημερίδα των Συντακτών», οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μετάβαση του ασθενούς σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης του εξωτερικού και το ΙΚΑ ενέκρινε με την προϋπόθεση ότι «σε περίπτωση που γίνουν δεκτές οι προσφυγές του διευθυντή του περιφερειακού υποκαταστήματος ΙΚΑ Θεσσαλονίκης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, ο ασφαλισμένος θα επιστρέψει εντόκως το ποσό που θα εισπράξει με την απόφαση αυτή».

Τελικά, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (Τμήμα ΙΒ') εξέτασε την προσφυγή του ΙΚΑ στις 11 Μαΐου 2010 και αποφάσισε ότι «δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για νοσηλεία και αποκατάσταση στο εξωτερικό», παρ' ότι αναγνωρίζει ότι «η κατάστασή του τυγχάνει μεν ιδιαίτερα βαριά εξαιτίας των εκτεταμένων βλαβών, όμως θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα αποτελεσματικά και έγκαιρα χωρίς να εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο ζωής».

Με αυτό το σκεπτικό το δικαστήριο αποδέχτηκε την προσφυγή του ΙΚΑ που είχε γίνει από τον διευθυντή του υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης και ακύρωσε τις εγκρίσεις της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος ζητώντας παράλληλα από τον ασφαλισμένο την επιστροφή των ποσών.

protothema.gr, 06/03/2013

http://news.disabled.gr/?p=49112


8 νέες πληγές στο Ασφαλιστικό μέχρι το 2015 θα χαθούν κοινωνικά επιδόματα

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013 11:33 μμ |

alt

Μόνο τρία χρόνια χρειάστηκαν προκειμένου να ξεθεμελιωθεί το κοινωνικό κράτος που δομήθηκε τα τελευταία 60 χρόνια στη χώρα, ενώ μέσα στην επόμενη διετία έρχονται νέες θεσπισμένες ανατροπές, σε συντάξεις και ασφάλιση. Τα τρία θανατηφόρα «τ», τρία Μνημόνια, τρία χρόνια, τρόικα, ήταν αρκετά για να περικοπούν οι συντάξεις μέχρι 56%, να χαθούν κοινωνικά επιδόματα, να κοπούν επικουρικές συντάξεις μέχρι και 80% και τα εφάπαξ βοηθήματα μέχρι 35%, εξοικονομώντας συνολικά 8,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,5 δισ. είναι από το 3ο Μνημόνιο.

Το πρώτο κύμα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ / enetΑπό το 2010 που θεσπίστηκαν οι πρώτες ανατροπές έχουν συμβεί τα εξής:

* Με το 1ο Μνημόνιο (ν. 3986/11) ξεκίνησε το «κούρεμα» των συντάξεων και των επικουρικών, οι οποίες κόπηκαν αναλογικά από 3%, 4% και ούτω καθεξής.

* Με το 2ο Μνημόνιο κόπηκαν οι επικουρικές συντάξεις από την 1/11/2011 κατά 30% στο ΕΤΕΑΜ (ΙΚΑ) και από 15% στα επικουρικά ταμεία των ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.

* Με το 3ο Μνημόνιο (ν. 4051/12) κόπηκαν από τα 200-250 ευρώ 10%, από τα 251-300 ευρώ 15% και ούτω καθεξής.

* Καταργούνται από φέτος τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και η 13η σύνταξη.

* Μειώθηκαν οι κύριες συντάξεις από 5% έως 20% από τον περασμένο Ιανουάριο κλιμακωτά για ποσά από 1.000,01 - 1.500 ευρώ, 5% στο σύνολο του ποσού κ.λπ.

* Οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις ανέρχονται στο 80%, ενώ μόνο φέτος, αθροιστικά, η μείωση ανήλθε από 16% ώς 22% για 900.000 ασφαλισμένους.

Διετής γολγοθάς

1 Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων στα Ταμεία κύριας ασφάλισης, στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στο Δημόσιο από το 2015 και υιοθετείται μικτό σύστημα στον τρόπο υπολογισμού. Το τελικό ποσό της σύνταξης θα διαμορφώνεται από τη βασική σύνταξη και από την αναλογική σύνταξη. Η εφαρμογή της βασικής σύνταξης θα είναι στα 360 ευρώ, δηλαδή όσο είναι σήμερα η προνοιακή σύνταξη του ΟΓΑ.

2 Μετά το 2015 θα υπάρξει ένα μεταβατικό διάστημα για όσους συνταξιοδοτηθούν τα επόμενα έτη. Για τα έτη ασφάλισης από το 2011 και μετά θα δίδεται αναλογία της σύνταξης ίση με το πηλίκον των ετών που διήνυσε μετά την ημερομηνία αυτή, διά του συνόλου των ετών ασφάλισής του.

3 Η βασική και η αναλογική σύνταξη θα δίδονται για 12 μήνες το χρόνο, δηλαδή δεν θα χορηγούνται 13η και 14η συντάξεις. Για τον υπολογισμό της σύνταξης θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εργασιακού βίου. Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης θα διαμορφώνεται με ένα συντελεστή που αρχίζει από το 0,8% κατά το πρώτο έτος ασφάλισης και κλιμακώνεται, στο 40ό και έως το 50ό έτος, στο 1,5%. Σημειώνεται ότι σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 2%. Το ποσοστό αναπλήρωσης μαζί με τη βασική σύνταξη θα φθάνει το 64%.

4 Θα υπάρξει ενιαίος τρόπος για τον υπολογισμό εισφορών και συντάξεων με τις ενοποιήσεις των κλάδων που θα γίνουν το 2014. Το σχέδιο των ενοποιήσεων περιλαμβάνει τη συγχώνευση σε έξι Ταμεία κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) 60 ασφαλιστικών κλάδων και 90 τμήματα μητρώων συνταξιούχων που σήμερα λειτουργούν με δικό τους καθεστώς εισφορών και παροχών. Αυτό θα επηρεάσει κατά κύριο λόγο τους ασφαλισμένους στα πρώην ευγενή ταμεία (ΔΕΚΟ, τράπεζες) που θα αντιμετωπίσουν σταδιακά μειώσεις στις παροχές σε χρήμα -ακόμα και στις συντάξεις- ενώ αντίστοιχα θα μειωθεί και το ύψος των εισφορών που καταβάλλουν.

5 Οι ενιαίες εισφορές θα σημάνουν ενιαίο σύστημα παροχών. Ο νέος υπολογισμός των συντάξεων είναι σε άμεση σύνδεση με το ύψος των καταβαλλόμενων εισφορών, στο σύνολο του εργασιακού βίου του ασφαλισμένου.

6 Περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9%.

7 Αναδρομικό ψαλίδι θα έχουν 100.000 από τον ερχόμενο μήνα, όπου περικόπτονται κατά 12% οι διπλές συντάξεις που το άθροισμά τους είναι μεγαλύτερο από 1.300 ευρώ. Πρόκειται για συνταξιούχους γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς αλλά και δικαστικούς, που παίρνουν μια κύρια σύνταξη από το Ταμείο στο οποίο ανήκουν (δηλαδή από το ΕΤΑΑ) και μια δεύτερη, επίσης κύρια σύνταξη, είτε από το ΙΚΑ είτε από το Δημόσιο. Οι διπλοσυνταξιούχοι είχαν μείνει μέχρι τώρα εκτός περικοπών όσον αφορά την Εισφορά Αλληλεγγύης που επιβάλλεται με ποσοστά 3%-14% και από το πρώτο ευρώ σε συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ, και από τη μείωση κατά 12% που επιβάλλεται στο τμήμα σύνταξης από τα 1.300 ευρώ και πάνω. Και στις δύο περιπτώσεις οι περικοπές αυτές, όπως προβλέπονται στους νόμους 3986/11 (ΛΑΦΚΑ) και 4051/12 (μείωση 12%), επιβάλλονται είτε σε μια κύρια σύνταξη είτε στο άθροισμα δύο κύριων συντάξεων.

8 Νέος τρόπος υπολογισμού σε επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ βοήθημα που θα μειωθούν μέχρι 84% από την 1-1-2015.

Του ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ a.vasilopoulos@eleftherotypia.net

http://news.disabled.gr/?p=49089