Αυθαίρετα: Τί ισχύει για ΑμεΑ

Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013 8:52 πμ |

Ο τέταρτος νόμος για τη νομιμοποίηση της αυθαίρετης δόμησης σε διάστημα μόλις πέντε ετών είναι πλέον γεγονός και απομένει η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων προκειμένου να τεθεί σε ισχύ. Ωστόσο η υποβολή δηλώσεων με το νέο πλαίσιο δεν θα ξεκινήσει πριν από τον Σεπτέμβριο. Ανάμεσα στις «αλλαγές της τελευταίας στιγμής» περιλαμβάνεται η πρόβλεψη έκπτωσης 70% και στο πρόστιμο για τις μονογονεϊκές οικογένειες και 80% για όλους τους μόνιμους κατοίκους της Θράκης, αντί αποκλειστικά των μουσουλμάνων. Επίσης τροποποιήθηκε η διάταξη με την οποία επανασυστήνεται η ναοδομία, η οποία δεν θα εκδίδει μεν οικοδομικές άδειες, αλλά θα έχει τον έλεγχο της τήρησής τους.

Του Γιώργου Λιαλιου

Οι κυριότερες αλλαγές έχουν ως εξής:

" Διευρύνονται οι περιπτώσεις εκπτώσεων στο πρόστιμο «νομιμοποίησης». Πιο συγκεκριμένα, για τα άτομα με αναπηρία (άνω του 67%) και όσους επιβαρύνονται φορολογικά από αυτούς, το εισοδηματικό όριο (μέχρι το οποίο δικαιούνται έκπτωση 80% στο πρόστιμο) αυξάνεται από τις 12.000 ευρώ στις 18.000 ευρώ για ατομικό εισόδημα και από τις 18.000 ευρώ στις 24.000 ευρώ για το οικογενειακό. Επίσης, εκτός από τους τρίτεκνους, έκπτωση 70% δικαιούνται και οι μονογονεϊκές οικογένειες που επιθυμούν να «νομιμοποιήσουν» κύρια κατοικία, εφόσον έχουν εισόδημα έως 25.000 ευρώ. Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι η έκπτωση 80% που αφορούσε μόνο τους μουσουλμάνους τη Θράκης, επεκτείνεται σε όλους τους μόνιμους κατοίκους της Θράκης, που έχουν αυθαίρετο ακίνητο στη Θράκη.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ / kathimerini

" Διευκρινίζεται ότι τα «ιερά» αυθαίρετα που νομιμοποιούνται χωρίς χωροταξικού ς περιορισμούς (δασικής έκτασης, αιγιαλού, ρέματος, κοινόχρηστου χώρου κ.λπ.) πρέπει να είναι λατρευτικοί χώροι (και όχι γενικά κτίρια θρησκευτικού ενδιαφέροντος) και να ανήκουν σε θρησκείες ή δόγματα που έχουν τη νομική μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

" Όσον αφορά τον υπολογισμό της τιμής του προστίμου, στις περιπτώσεις που η μέγιστη τιμή ζώνης υπερβαίνει τα 2.200 ευρώ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της έκτασης της οικείας δημοτικής κοινότητας, λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δημοτική ενότητα που εντάσσεται χωρικά το ακίνητο.

" Τίθεται υποχρέωση ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού στα νησιά μέσα στην επόμενη πενταετία. Πρόκειται μια ευχολογικού τύπου διάταξη, καθώς δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για την υλοποίησή του, ούτε κυρώσεις για όποιον δήμο δεν υπακούσει.

" Βελτιώνεται η διάταξη με την οποία επανιδρύεται η ναοδομία. Πιο συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι και η έγκριση και η άδεια δόμησης θα εκδίδονται από την πολεοδομία. Επίσης, ότι η ανάμειξη της εκκλησίας αφορά μόνο ναούς ιδιοκτησίας της εκκλησίας και όχι συνοδά κτίρια ή παρεκκλήσια ιδιωτών. Ωστόσο, η ναοδομία θα ασκεί τις υπόλοιπες αρμοδιότητες μιας πολεοδομίας, λ.χ. τον έλεγχο πολεοδομικών αυθαιρεσιών, ζήτημα το οποίο είχε οδηγήσει τελικά στην κατάργηση της ναοδομίας.

Πηγή: Εφημερίδα «Η Καθημερινή»


Κατάργηση μειωμένης σύνταξης στην διαδοχική ασφάλιση

Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013 7:33 πμ |

alt

Είναι γνωστή η πανσπερμία των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά και οι προϋποθέσεις απονομών συντάξεων ανάλογα με τον ηλικιακό καθεστώς που ισχύει ξεχωριστά για το κάθε ασφαλιστικό ταμείο το οποίο θεωρείται απονέμων ως τελευταίος ασφαλιστικός φορέας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα μέχρι και σήμερα νομοθεσία Ν. 3863/2010 - 4093/2012 αλλά και προγενέστερων νόμων, εάν το τελευταίο ασφαλιστικό ταμείο δεν απονέμει μειωμένες συντάξεις (π.χ. ΟΑΕΕ) και ο ασφαλισμένος - ασφαλισμένη διαθέτει την ανάλογη ηλικία για μειωμένη σύνταξη και ταυτόχρονα διαθέτει σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο ασφάλιση (π.χ. ΙΚΑ), απορρίπτεται το δικαίωμα και ο φάκελος διαβιβάζεται στο συμμετέχων ταμείο το οποίο απονέμει μειωμένη σύνταξη (ΙΚΑ στο παράδειγμα αυτό).

του Ιωάννη Σωπασή, οικονομολόγου - συμβούλου εργασίας - πρώην διευθυντή ΙΚΑ

Στην πράξη λοιπόν, μέχρι και σήμερα οι Νόμοι λειτουργούσαν για τη διαδοχική ασφάλιση ΙΚΑ - ΟΑΕΕ με τις προϋποθέσεις που παρατίθενται.

Για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει το 60 έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2012, διατηρείται το 60ο έτος της ηλικίας για τη διαβίβαση του συνταξιοδοτικού αιτήματος ακόμη και αν δεν πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης γήρατος κατά την ηλικία αυτή.

Επίσης, ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τις κατ έτος προβλεπόμενος προϋποθέσεις μέχρι 31/12/2012, εφ' όσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας, το αίτημα συνταξιοδότησης μεταβιβάζεται στο ΙΚΑ. Διαφορετικά, σε περίπτωση θεμελίωσης από 1/1/2013, που ισχύει το 62ο έτος ηλικίας, προϋπόθεση είναι ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ 1500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες τις 500 ημέρες μέσα στην τελευταία πενταετία πριν από την διακοπή της δραστηριότητας ή την αίτηση για σύνταξη. Να σημειωθεί ότι για μητέρες και χήρους πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία παιδιών, εξακολουθούν να ισχύουν το 55ο έτος για πλήρη σύνταξη και το 50ο  έτος για μειωμένη. Τα παραπάνω αναφέρονταν σε εγκύκλιο του ΟΑΕΕ την οποία είχε δημοσιοποιήσει η διοίκηση του ΙΚΑ για εφαρμογή σε εκκρεμείς αιτήσεις απονομών συντάξεων δικαιούχων που διαθέτουν αυτές τις προϋποθέσεις. Με εντολή του υπουργείου απασχόλησης και οικονομικών η εγκύκλιος απεσύρθη με την παρατήρηση ότι δεν ισχύουν τέτοιες προϋποθέσεις και ότι δεν έχουν ερμηνευτεί σωστά οι νόμοι 3863/2010 και 4093/2012. Είναι αυτονόητο ότι επιχειρείται ανάχωμα και ταυτόχρονα κατάργηση του δικαιώματος απονομής μειωμένης σύνταξης σε ασφαλισμένους που διαθέτουν διαδοχική ασφάλιση και ιδιαίτερα όταν ο τελευταίος φορέας είναι  ο ΟΑΕΕ ή και ακόμα εάν ο ΟΑΕΕ είναι συμμετέχων ταμείο.

Αυτό σημαίνει ότι με οδηγία η οποία θα δοθεί, θα απορριφθούν όλες οι αιτήσεις που αφορούν μειωμένες συντάξεις μητρότητας, οι οποίες εκκρεμούν στο ΙΚΑ και υπάρχει συμμετοχή του ΟΑΕΕ. Επίσης, θα απορριφθούν όλες οι αιτήσεις που εκκρεμούν στον ΟΑΕΕ με δικαίωμα 31/12/2012 και το 60ο έτος της ηλικίας για άνδρες που ζητούν μειωμένη σύνταξη.

Το γεγονός αυτό οδηγεί στην μη απονομή μειωμένων συντάξεων σε ασφαλισμένους που διαθέτουν διαδοχική ασφάλιση η οποία θα τους οδηγήσει στο 67ο έτος της ηλικίας τους αφού στο 62ο δεν θα διαθέτουν 12.000 ημέρες για απονομή πλήρους σύνταξης.

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι σήμερα δεν υπάρχει ούτε διάταξη νόμου ούτε υπουργική απόφαση που να αποκλείει αυτά τα δικαιώματα.

Μετά την αναστολή - απόσυρση της εγκυκλίου του ΟΑΕΕ που ερμήνευε τον Ν. 4093/2012 δίνοντας το δικαίωμα απονομής μειωμένων συντάξεων για τους άντρες στο 60ο έτος της ηλικίας τους με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα τον ΟΑΕΕ, πρέπει να δοθούν απαντήσεις στις εκατοντάδες αιτήσεις που εκκρεμούν στα ασφαλιστικά ταμεία ιδιαίτερα στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ.

Επειδή στην ουσία καταργείται το δικαίωμα απονομής μειωμένης σύνταξης στο 60ο έτος της ηλικίας για όσους το είχαν αποκτήσει στις 31/12/2012, καταργείται και το δικαίωμα μειωμένης σύνταξης με τις ίδιες προϋποθέσεις όταν θα συμπληρώσουν το 60ο έτος της ηλικίας.

Εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα απονέμεται μειωμένη σύνταξη με συμμετοχή του ΟΑΕΕ πριν το 67ο έτος της ηλικίας στο οποίο θα χορηγείται πλήρη αναλογική σύνταξη.

in.gr


ΟΑΕΔ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - AMEA 2013 - Αιτήσεις

Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2013 12:00 πμ |
alt

Τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού 2013 του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τον υπουργό Eργασίας Γ Βρούτση .

Συγκεκριμένα σε πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 ο υπουργός ανακοίνωσε ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου με πιθανή ημερομηνία την πρώτη του μήνα θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ 2013 2014 .

Όπως αναφέρει η απόφαση του ΟΑΕΔ σκοπός του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ΟΑΕΔ για το 2013 2014 είναι η πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων ωφελουμένων για την πραγματοποίηση διακοπών με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού.

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΑΕΔ 2013 2014
Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού ΟΑΕΔ » ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία και ο αποκλειστικός σκοπός της είναι η ανταλλαγή της με υπηρεσίες διαμονής από τους παρόχους σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης. Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ μετά από γνώμη της Επιτροπής του Ε.Λ.Ε.Κ.Π και είναι ανάλογο με τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος. Στην οικονομική αξία της επιταγής του δικαιούχου περιλαμβάνεται το ποσό επιδότησης του δικαιούχου και των ωφελουμένων μελών της οικογένειάς του.

Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» έχει τη μορφή ενός ηλεκτρονικού μοναδικού κωδικού αριθμού, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού και αποτυπώνεται με τα λοιπά στοιχεία των δικαιούχων ωφελουμένων στο Μητρώο της παρ. 5 του αρθρ. 9 της παρούσας, ισχύει δε αποκλειστικά για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος μέχρι τη λήξη αυτού. Η επιδότηση μέσω της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες των ιδίων και των οικογενειών τους.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για τον τον κοινωνικό τουρισμό ΟΑΕΔ 2013 2014 Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ΟΑΕΔ που παρουσλιαζει το dikaiologitika.gr ορίζονται: α) ασφαλισμένοι/εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑΕΤΑΜ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 3 του ν.678/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (συνεισπραττόμενη με τις εισφορές υπέρ ΙΚΑΕΤΑΜ εισφορά 0,35%), β) ασφαλισμένοι/άνεργοι που κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος έχουν λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα), γ) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμΕΑ του ΟΑΕΔ, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει.

Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ορίζονται: α) τα άνω των πέντε ετών προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων, όπως αυτά αποδεικνύονται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημόσιου φορέα. Τα τέκνα ηλικίας κάτω των έξι ετών μπορούν να είναι ωφελούμενοι εφόσον συμπληρώνουν τα πέντε έτη κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ωστόσο η επιταγή κοινωνικού τουρισμού του άρθρου 4 της παρούσας που τα αφορά, ενεργοποιείται μετά από την ημερομηνία συμπλήρωσης του πέμπτου έτους της ηλικίας τους. β) οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι προστατευόμενα μέλη και ασφαλίζονται από αυτούς, γ) συνοδοί δικαιούχων ΑμΕΑ που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από το νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται), όπως αυτή προσδιορίζεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής της Δημόσιας Πρόσκλησης. ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΑΕΔ 2013 2014 1.

Ως «Πάροχοι» νοούνται τα τουριστικά καταλύματα, όπως αυτά προσδιορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση. 2. Τα τουριστικά καταλύματα πρέπει να έχουν το Ειδικό Σήμα λειτουργίας τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ισχύ, όπως αυτά ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 1. Με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, που λαμβάνεται μετά από γνώμη της Επιτροπής του Ε.Λ.Ε.Κ.Π, προσκαλούνται οι δικαιούχοι και οι πάροχοι, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η Δημόσια Πρόσκληση εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας. 2. Με τη Δημόσια Πρόσκληση ορίζονται: ο αριθμός των δικαιούχων και ωφελουμένων, η διάρκεια του προγράμματος, το ποσό και οι ημέρες επιδότησης, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των απαιτουμένων δικαιολογητικών, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων δικαιούχοι ωφελουμένων καθώς και η μοριοδότηση αυτών, η διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου Δικαιούχων Ωφελουμένων και του Μητρώου Παροχών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πρόσκληση για την υλοποίηση του προγράμματος. 3. Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΟΑΕΔ 2013 2014 Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υποβάλλονται προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο όπως είχε δημοσιευσει το dikaiologitika.gr πρίν μέρες .

Οι λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων καθώς και για την υποβολή των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους καθορίζονται ρητά με τη Δημόσια Πρόσκληση. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στην Πρόσκληση, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ρητά στην Πρόσκληση. Τ

ο εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της στον ΟΑΕΔ. Υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής. Ο υποψήφιος αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου υποχρεούται να προσέλθει στο ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας του, την υπογραφή της αίτησής του μετά την εκτύπωσή της και την υποβολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών νια την απόδειξη των κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Η μη προσέλευση του υποψήφιου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του συνεπάγεται τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό του από τη διαδικασία επιλογής. Η μη προσκόμιση δικαιολογητικού ή δικαιολογητικών εκ μέρους του υποψήφιου συνεπάγεται τη μη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων στα οποία αυτά αντιστοιχούν. Της υποχρέωσης ελέγχου της ταυτοπροσωπίας του προηγούμενου άρθρου εξαιρούνται όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις με τη χρήση κλειδάριθμου που έχουν λάβει ή θα λάβουν από τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας.

Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων, οι οποίες ακυρώνονται, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΟΑΕΔ 2013 2014 Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τις αιτήσεις, ελέγχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων και προβαίνει στη μοριοδότησή τους.

Η μοριοδότηση των δικαιούχων στηρίζεται σε ειδικά κριτήρια, όπως το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα κατά περίπτωση, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, ο χρόνος ανεργίας και ο αριθμός ημερών ασφάλισης της περίπτωσης α΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας κατά την τελευταία τριετία. Η μοριοδότηση των κριτηρίων προσδιορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση. Οι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα των δικαιούχων δύναται να αναζητηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Η βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη διαδικασία μοριοδότησης οι δικαιούχοι ΑμΕΑ προσαυξάνεται κατά 50%. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία και των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση.

Οι δικαιούχοι ωφελούμενοι κατατάσσονται στο Μητρώο Δικαιούχων Ωφελουμένων κατά αλφαβητική σειρά. Στο Μητρώο αναγράφονται: τα προσωπικά στοιχεία των δικαιούχων και των ωφελουμένων αυτών, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (AMΚΑ) των δικαιούχων και των ωφελουμένων, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των δικαιούχων, η βαθμολογία που οι δικαιούχοι συγκεντρώνουν αναλυτικά ανά κριτήριο μοριοδότησης καθώς και η συνολική βαθμολογία τους, ο αριθμός κατάταξης αυτών με σχετική ένδειξη για το αν έχουν επιλεγεί ή όχι και ο μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός αριθμός της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού για τους επιλεγέντες.

Ο αριθμός κατάταξης των ωφελουμένων είναι ίδιος με τον αριθμό κατάταξης των δικαιούχων. Για τους υποψήφιους οι οποίοι αποκλείονται από το Μητρώο Δικαιούχων Ωφελουμένων καταρτίζεται πίνακας αποκλειομένων με αναφορά του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού για κάθε υποψήφιο. Το Μητρώο Δικαιούχων Ωφελούμενοι και ο πίνακας αποκλεισμένων της προηγούμενης παραγράφου καταρτίζονται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή του.

Το Μητρώο Δικαιούχων Ωφελουμένων αναρτάται στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανακοινώνεται η έκδοση του στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Στις περιπτώσεις που σύζυγοι, δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού κατά την παρ. 1 του αρθρ. 5 της παρούσας, καταθέτουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα, αλλά κατά τη διαδικασία μοριοδότησης επιλέγεται μόνο ο ένας εκ των δύο, θα εντάσσεται και ο άλλος στο Μητρώο ως ωφελούμενος.


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι πάροχοι υποχρεωτικά λαμβάνουν κλειδάριθμο, κατόπιν διαδικασίας που περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση. Εν συνεχεία υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, η οποίο επέχει θέση δήλωσης αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος καθώς και δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) γιο τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ο τρόπος συμπλήρωσης των αιτήσεων, τα στοιχεία των παροχών και η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων καθώς και για την υποβολή των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους καθορίζονται με τη Δημόσια Πρόσκληση. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην Πρόσκληση ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ρητά στην Πρόσκληση. Το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της στον ΟΑΕΔ. Υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

Οι δυνητικοί πάροχοι αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου υποβάλλουν στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συγκεκριμένα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση, άλλως οι αιτήσεις τους δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι δυνητικοί πάροχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικοί ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων σε αντικατάσταση των προηγουμένων, οι οποίες ακυρώνονται.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ

Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τις αιτήσεις, ελέγχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων παροχών και συντάσσει πίνακα (Μητρώο Παροχών). Για τους υποψήφιους οι οποίοι αποκλείονται από το Μητρώο Παροχών καταρτίζεται πίνακας αποκλειομένων με αναφορά του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού για κάθε υποψήφιο.

Το Μητρώο Παροχών και ο πίνακας αποκλειομένων της προηγούμενης παραγράφου καταρτίζονται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή του. Το Μητρώο Παροχών αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανακοινώνεται η έκδοσή του στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Το Μητρώο Παροχών ανανεώνεται ετησίως για την αποτύπωση τυχόν υφιστάμενων μεταβολών των ήδη ενταγμένων παροχών και τη συμμετοχή νέων, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει.

Με τις Δημόσιες Προσκλήσεις καλούνται οι νέοι υποψήφιοι πάροχοι να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά, όπως η Πρόσκληση ορίζει και οι παλαιοί πάροχοι να επαναβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα με την υποχρέωση υποβολής μόνο νέων δικαιολογητικών ή δικαιολογητικών που έχουν τροποποιηθεί ή η ισχύς τους έχει λήξει και έχουν αντικατασταθεί.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αντισυμβαλλομένων δικαιούχων και παροχών, η τυχόν οικονομική συμμετοχή των δικαιούχων και των ωφελουμένων καθώς και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.

Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι συμπληρώνουν και υπογράφουν την προτυποποιημένη, αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, σύμβαση, η οποία βασίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρόσκλησης. Η από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογεγραμμένη ανωτέρω σύμβαση καθώς και τα δικαιολογητικά που σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση θα πρέπει να τη συνοδεύουν, διαβιβάζονται με ηλεκτρονική σάρωση στον ΟΑΕΔ. Η σύναψη της σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και παρόχου γεννά την αξίωση του δεύτερου να εισπράξει από τον ΟΑΕΔ ποσό αντίστοιχο με την οικονομική αξία της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του αρθρ. 4 της παρούσας, ως αντάλλαγμα μέρους ή του συνόλου των παρεχομένων υπηρεσιών διαμονής Θα θέλαμε να σας διευκρινήσουμε ότι οι αιτήσεις δεν έχουν ξεκινήσει ακόμ. 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το αρχείο του Δελτίου Τύπου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Πατήστε εδώ για Αίτηση Δικαιούχου


ΠΗΓΉ


Ζητήστε άμεσα τα νέα οικογενειακά επιδόματα στήριξης τέκνων

Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013 12:41 πμ |

 Να υποβάλουν άμεσα αίτημα για τα νέα οικογενειακά επιδόματα στήριξης τέκνων καλεί όλους τους δικαιούχους γονείς το υπουργείο Εργασίας, που διαπιστώνει πως μεγάλος αριθμός φορολογουμένων δεν έχουν υποβάλει ακόμη το απαραίτητο έντυπο Α21, παρότι δικαιούνται το νέο επίδομα.

ΕΘΝΟΣ / ethnos

Οπως τόνισε χθες ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 142.543 αιτήματα συνολικού ποσού 234 εκατομμυρίων ευρώ. «Μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός δικαιούχων δεν έχουν υποβάλει ακόμη το έντυπο Α21 προκειμένου να τους καταβληθεί το επίδομα», διευκρίνισε ο κ. Βρούτσης καλώντας όλους όσοι δικαιούνται την παροχή να υποβάλουν άμεσα το σχετικό έντυπο, ακόμη και εάν έχουν ήδη υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση.

Με δήλωση Ε1

Το νέα οικογενειακά επιδόματα για τα παιδιά απευθύνονται σε όλους τους φορολογούμενους που έχουν υποβάλει οριστικά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 και έχουν παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών ή κάτω των 19 ετών, εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση ή κάτω των 25 ετών, εφόσον σπουδάζουν ή έχουν πάνω από 67% ποσοστό αναπηρίας.

Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι οι γονείς να πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Για οικογένειες με 1 ή 2 παιδιά το επίδομα ανέρχεται στα 480 ευρώ το έτος για κάθε παιδί. Σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες χορηγείται εφάπαξ και ενδεικτικά για μια οικογένεια με 4 παιδιά φθάνει τα 3.920 ευρώ τον χρόνο.

Από το υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζεται ότι οι φορολογούμενοι με ένα ή και περισσότερα παιδιά μπορούν να υποβάλουν αίτημα οικογενειακού επιδόματος αμέσως μετά την οριστική υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης. «Η στήριξη της οικογένειας αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση», δήλωσε χθες ο κ. Βρούτσης, σημειώνοντας πως ο μοναδικός δείκτης που αυξήθηκε στον προϋπολογισμό του 2013 αφορά τα οικογενειακά επιδόματα (από 566 εκατομμύρια το 2012 ανέβηκε στα 755 εκατομμύρια).

Πηγή: ΕΘΝΟΣ, http://news.disabled.gr/?p=50131


Πρόγραμμα ERASMUS για Φοιτητές/Καθηγητές με σοβαρές αναπηρίες (2013/2014)

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 11:31 μμ |

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου/Μάθηση -ERASMUS προσφέρει επιπλέον χρηματοδότηση σε άτομα με αναπηρία (φοιτητές, καθηγητές και διοικητικό προσωπικό ελληνικών ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης) που μετέχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Ειδικότερα, εκτός από την επιπλέον μηνιαία χρηματοδότηση που δίδεται στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα ERASMUS με αναπηρία, με βάση τον συνημμένο κατάλογο αναπηριών, οι φοιτητές/καθηγητές/προσωπικό που μετακινούνται μέσω του Προγράμματος ERASMUS δικαιούνται να αιτηθούν στο ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα μέσω του ιδρύματός τους επιπλέον χρηματοδότηση, εφόσον η αναπηρία τους συνεπάγεται ιδιαίτερες δυσκολίες που απαιτούν π.χ. συνοδό, ειδική στέγαση, βοηθό ημέρας/νύκτας, ειδική διατροφή, ειδικό διδακτικό υλικό, κ.α. με καταληκτική ημερομηνία 7/10/2013.

Η σχετική ανακοίνωση καθώς και τα έντυπα αίτησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.iky.gr/kinitikotita-gia-foitites/item/284-%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) - logoΗ αίτηση υποβάλλεται μέσω του αντίστοιχου γραφείου ERASMUS των ελληνικών ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

===========================
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα έντυπα αίτησης θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ: www.iky.gr
Επικοινωνία: Ελίνα Μαυρογιώργου
IKY/ Εθνική Μονάδα LLP-ERASMUS
Υπεύθυνη Εντατικών Προγραμμάτων, Πρακτικής ¶σκησης
Τηλ. 210-3726388, Φαξ. 210-3221863, E-mail: elinamav@iky.gr
===========================Η σπουδαιότητα της ικανοποίησης απΆτο προσθετικό μέλος στην εικόνα του σώματος

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013 11:29 μμ |

alt

Όταν λέμε εικόνα σώματος, εννοούμε τις αντιλήψεις, τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις του ατόμου ως προς το σώμα του. Η απώλεια ενός ανατομικού μέλους του σώματος εξαιτίας ασθένειας (διαβήτης, καρκίνος), ατυχήματος είτε εξαιτίας γενετικής ανωμαλίας έχει συνέπειες όχι μόνο στη λειτουργία και αίσθηση του σώματος, αλλά και στην εικόνα που έχει το άτομο για το σώμα του (Kolb LC. 1975)1.
Καθένας έχει μια εξιδανικευμένη εικόνα για το σώμα, βάσει της οποίας κρίνει και το δικό του σώμα (Cash TF. 1991)2. Ιδιαίτερα αν ένα άτομο έχει ακρωτηριασμένο μέλος τείνει να κάνει συγκρίσεις της σωματικής του εμφάνισης με αυτήν του ιδανικού σώματος, γεγονός που το οδηγεί στο να σχηματίσει μια αρνητική εικόνα για το σώμα του και μια αρκετα μειωμένη αυτοεκτίμηση (Newell R. 1991)3.

Όλη του την προσοχή την επικεντρώνει στο ακρωτηριασμένο του μέλος και δίνει σ' αυτό μεγαλύτερη σπουδαιότητα απ' αυτήν που του αντιστοιχεί στην πραγματικότητα (Fishman S. 1959)4. Δημιουργεί έτσι διαστρεβλωμένες αντιλήψεις για τη σωματική του αναπηρία που μάλιστα έχει βρεθεί ότι δυσκολεύουν την αποκατάσταση πολύ περισσότερο απ' ότι η ίδια η αναπηρία.

Ο τρόπος που το άτομο θα αντιμετωπίσει όλες αυτές τις απώλειες και θα αντιληφθεί την εικόνα του, έχει να κάνει με το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε απ' τον ακρωτηριασμό (Frank RG, Kashani JH, Kashani SR, 1984)5, με την αιτία του ακρωτηριασμού (πχ. στις περιπτώσεις τραυματισμού είναι πιο δύσκολη η αποδοχή απ' ότι στις περιπτώσεις που υπήρχε λόγος ασθένειας, Fisher K, Hanspal R. 1998)6, με την προσωπικότητα και τις στρατηγικές που χρησιμοποιεί το άτομο γενικότερα στη ζωή (Fishman S. 1959)4, αλλά και με το πόσο ικανοποιημένο είναι απ' το προσθετικό του μέλος. Ιδιαίτερα η ικανοποίηση απ' τη χρήση του προσθετικού μέλους είναι καίριας σημασίας για την ανάκτηση της θετικής εικόνας του σώματος και την ομαλή συναισθηματική και κοινωνική προσαρμογή του ατόμου (C. D. Muray &J. Fox, 2002)7.
Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι τα άτομα που δεν είναι ικανοποιημένα με το προσθετικό τους μέλος παρουσιάζουν περισσότερα συναισθηματικά προβλήματα αλλά και προβλήματα κοινωνικής ένταξης απ' ότι τα άτομα που είναι ικανοποιημένα απ' τη χρήση του (Ham &Cotton, 19918; Gallagher P, McLaughlin M.,1999)9.

Μία εξήγηση βρίσκεται και στα αποτελέσματα ερευνών που δείχουν ότι τα άτομα που δεν αποδέχονται το προσθετικό τους μέλος, δεν αποδέχονται και την εικόνα του σώματός τους και οδηγούνται στο να έχουν μια αποδιοργανωμένη και αρνητική εικόνα προς αυτό (Rybarcyzk, Nyenhuis, Nicholas, Cash and Kaiser,1995)10, γεγονός που επηρεάζει την προσαρμογή τους σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο αλλά και την ικανοποίησή τους απ' τη ζωή γενικότερα (Breakey,1997)11.

Γι' αυτό και είναι απαραίτητο,το προσθετικό μέλος να είναι λειτουργικό, άνετο, ελαφρύ και με ευχάριστη εμφάνιση (αυτό το τελευταίο μάλιστα ισχύει κυρίως για τον γυναικείο πληθυσμό). Όταν το άτομο είναι ικανοποιημένο με το πρόθεμα και το αποδέχεται, το χρησιμοποιεί και συχνότερα. Η εκτενής χρήση του προθέματος, δηλαδή παραπάνω από οκτώ ώρες ημερησίως, έχει συνδεθεί με χαμηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης, καθώς διευκολύνει το άτομο να είναι πιο ενεργό στην καθημερινότητά του και να μην αισθάνεται ότι περιορίζεται στις σωματικές και κοινωνικές δραστηριότητές του (Deindre Desmond & Malcolm MacLachlan, 2003)12.

Αν όμως το πρόθεμα δεν είναι λειτουργικό, δεν εφαρμόζει καλά, παθαίνει βλάβες και απαιτεί επισκευές ανά μικρά χρονικά διαστήματα, τότε το άτομο το αντιλαμβάνεται πλέον ως πηγή αναστάτωσης, αποφεύγει να το χρησιμοποιεί πολλές ώρες ημερησίως και το απορρίπτει (Millstein, Heger and Hunter,1986)13.

Όλα τα παραπάνω ευρήματα υπογραμμίζουν το πόσο αναγκαίο είναι να γίνονται συνεχείς βελτιώσεις στο σχεδιασμό και στα υλικά απ' τα οποία κατασκευάζονται τα προσθετικά μέλη, ούτως ώστε να ελαχιστοποιούν τη δυσφορία του ατόμου σε σχέση με την άνεση και λειτουργικότητα που του προσφέρει το προσθετικό μέλος. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες στον χώρο αυτό, με σκοπό να αυξηθεί η η ικανοποίηση των ατόμων απ' τα προσθετικά τους μέλη και να προαχθεί η ποιότητα ζωής και η ψυχική τους υγεία.

Σύνταξη:
Λίζα Μελετιάδου, Ψυχολόγος


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Kolb LC. Disturbances in body image. In: Arieti S, Reiser MF, eds. American Handbook of Psychiatry. New York: Basic Books 1975;4:810-37
 2. Cash TF. Transcripts of the audiotapes. Body-image therapy: a program for self-directed change. New York: Guilford, 1991.
 3. Newell R. Body-image disturbance: cognitive behavioral formulation and intervention. J of Adv Nurs 1991;16:1400-5.
 4. Fishman S. Amputee needs, frustrations and behavior. Rehab Lit 1959;20:322-9.
 5. Frank RG, Kashani JH, Kashani SR, Wonderlich SA, Umlauf RL, Ashkanazi GS. Psychological response to amputation as a function of age and time since amputation. Br J Psych 1984;144:493-7.
 6. Fisher K, Hanspal R. Body image and patients with amputations: does the prosthesis maintain the balance? International Journal of Rehabilitation Research1998, 21: 355-363.
 7. Craig D. Muray and Jezz Fox, Body image and prosthesis satisfaction in the lower limb amputee, Journal of Disability & Rehabilitation Volume 24, Issue 17 November 2002.
 8. Ham RO, Cotton LT. Limb Amputation: From Aetiology to Rehabilitation.London: Chapman and Hall, 1991.
 9. Gallagher P, McLaughlin M. Psychological adjustment and coping in adults with prosthetic limbs. Behavioral Medicine 1999, 25(3): 117-124.
 10. Rybarczyk BD, Nyenhuis DL, Nicholas JJ, Cash SM, Kaiser J. Body image, perceived social stigma, and the prediction of psychosocial adjustment to leg amputation. Rehabilitation Psychology 1995, 40(2): 95-110
 11. Breakey JW. Body image: The lower-limb amputee. Journal of Prosthetics and Orthotics 1997, 9(2): 58-66.
 12. Deindre Desmond & Malcolm Mac Lachlan, The Blesma Member's Survey,Library at Trinity College, University of Dublin,Ireland,2003
 13. Millstein SG, Heger H, Hunter GA. Prosthetic use in adult and upper limb amputees: A comparison of the body powered and electrically powered prostheses. Prosthetics and Orthotics International 1986, 10: 27-34
 14. Πηγή: http://www.disabled.gr


Ο Αντώνης Σαμαράς απαντά στους πολίτες

Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013 10:45 μμ |

Παράνομες και αντικανονικές οι επιτροπές πιστοποίησης της αναπηρίας

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 9:33 πμ |

alt

Ως "παράνομη και αντικανονική" εκτιμάται από την εθνική συνομοσπονδία ΑμεΑ (ΕΣΑμεΑ) η σύνθεση της Επιτροπής για την πιστοποίηση της αναπηρίας που αποφάσισε το υπουργείο εργασίας. Σε καταγγελτική επιστολή της προς τον υπουργό εργασίας Γ. Βρούτση η συνομοσπονδία αφού υπενθυμίζει την θέση της ότι "το ισχύον σύστημα αξιολόγησης - πιστοποίησης της αναπηρίας ήδη αποτελεί προσβολή της αξιοπρέπειας των ΑμεΑ", ζητά από τον υπουργό να αναλάβει τις ευθύνες του επισημαίνοντας ότι σε αυτόν ανήκει η κρίσιμη επί του (συνολικού) θέματος "τελευταία λέξη". Η ιστοσελίδα έχει κάμποσες φορές "περάσει" από το μικροσκόπιό της τις παρεμβάσεις της ΕΣΑμεΑ (αξιολογώντας) με όρους στρατηγικής, δεν θα το πράξει τούτη την φορά αφήνοντας τους ενδιαφερόμενους αναγνώστες να αξιολογήσουν ανεπηρέαστα. Δημοσιεύουμε ασχολίαστο το κυρίως σώμα της ανακοίνωσης της ΕΣΑμεΑ που έχει ως ακολούθως: 

 

 Το αναπηρικό κίνημα διαχρονικά έχει τοποθετηθεί με ευθύτητα απέναντι στις έκνομες πελατειακές λογικές και πρακτικές που δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν γύρω από την πιστοποίηση της αναπηρίας, με συνέργεια και ευθύνη ασυνείδητων πολιτών, επίορκων ιατρών, δημόσιων λειτουργών και επιλησμόνων πολιτικών κάθε βαθμίδας και ευθύνης. Η κατάσταση αυτή αντικειμενικά έχει οδηγήσει σε συλλήβδην ενοχοποίηση των Ελλήνων και Ελληνίδων με αναπηρία και έχει αμαυρώσει τη δημόσια και κοινωνική εικόνα της αναπηρίας στη χώρα, ενώ από την άλλη μεριά έχει υπάρξει πλήρης αναποτελεσματικότητα στη διαλεύκανση αυτών των υποθέσεων , με συνέπεια να μην έχει τιμωρηθεί κανένας μέχρι σήμερα, ενώ οι μόνοι που τιμωρούνται κάθε μέρα είναι οι Έλληνες και Ελληνίδες με αναπηρία.
Από την άλλη, το ισχύον σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης της αναπηρίας μέσω των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕΠΑ, αποτελεί κοινωνική, πολιτική και επιστημονική προσβολή της αξιοπρέπειας των ατόμων με αναπηρία. Το αναπηρικό κίνημα διαχρονικά ζητά τη θέσπιση ενός συστήματος που είναι δίκαιο, αντικειμενικό, επιστημονικά δόκιμο και αδιάβλητο. Αντί για αυτό έχουμε 60.000 φυλακισμένους στις λίστες ντροπής της χώρας, και πλέον ήρθε και η συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 όπως ισχύει σήμερα, για την πιστοποίηση της αναπηρίας. Θα έπρεπε να αποτελείται από έγκριτους, αδιαμφισβήτητου κύρους επιστήμονες της ιατρικής κατά κύριο λόγο επιστήμης και φυσικά και από τον εκπρόσωπο της Συνομοσπονδίας καθώς η συμμετοχή του προβλέπεται από την εν΄ λόγω νομοθεσία. Από πουθενά δεν προκύπτει η συμμετοχή σε αυτήν την Επιτροπή πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων.
Η Επιτροπή δεν πληροί ούτε κατ' ελάχιστον τις βασικές προϋποθέσεις της νομοθεσίας! Η Επιτροπή στην οποία μετέχει ως Πρόεδρος αυτής ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως μέλος ο Διοικητής του ΙΚΑ, επίσης ως μέλη αυτής Γενικοί Διευθυντές της Γ.Γ.Κ.Α. και του ΙΚΑ, καθώς επίσης και ιατροί, υφιστάμενοι των παραπάνω προσώπων, δεν μπορεί να λογίζεται Ειδική, Επιστημονική, Γνωμοδοτική Επιτροπή. Εξαιρούνται από αυτή την τοποθέτηση οι δύο έγκριτοι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών που μετέχουν σε αυτήν, η συμμετοχή των οποίων ωστόσο δεν προσδίδει σε αυτήν την Επιτροπή το χαρακτήρα της Ειδικής Επιστημονικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
Η αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας πρέπει να είναι αποτέλεσμα επιστημονικής επάρκειας και κοινωνικής και πολιτικής συναίνεσης. Δεν μπορεί να γίνεται σε κλίμα επιστημονικής αναξιοπιστίας και διαβλητότητας, υπηρεσιακής δυσλειτουργίας και ανεπάρκειας.

Πηγή: http://www.truerespect.com.cy


Από τον πρώτο μήνα το 50% της σύνταξης για προκαταβολή από το Δημόσιο

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 8:11 πμ |


Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας μεταξύ άλλων, καθιερώνεται, για πρώτη φορά, ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης από το Δημόσιο, ώστε να απαλειφθεί το μισθοδοτικό κενό που παρατηρείται σήμερα, και το οποίο αφορά το χρονικό διάστημα από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης μέχρι την έναρξη καταβολής της κανονιζόμενης σύνταξης.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω ποσοστό προκαταβολής ανέρχεται στο 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 60% σε περιπτώσεις υπαλλήλου που είναι γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογενείας με αναπηρία.

Αρχικά, η εν λόγω ρύθμιση θα έχει εφαρμογή σε όσους υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου και αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1η Ιουνίου και μετά, ενώ με σχετική Υπουργική Απόφαση θα καθορισθεί και η επέκταση της προκαταβολής σε όσους έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία μέχρι την 28η Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, ορίζεται αποκλειστική προθεσμία μέχρι έξι μήνες για την έκδοση της πράξης κανονισμού της σύνταξης από την ημερομηνία πρωτοκόλλησής της αίτησης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ενώ ταυτόχρονα θεσπίζονται κυρώσεις για τους υπαλλήλους που θα παραβιάσουν τις σχετικές προθεσμίες.

Επιπλέον, θεσμοθετείται η ολική απογραφή, κάθε 5 χρόνια, των συνταξιούχων του Δημοσίου και επίσης προωθείται η εναρμόνιση του Δημοσίου με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς ως προς την περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους του αυτοαπασχολούνται.

Από κει και πέρα, όπως τόνισε κ. Σταϊκούρας, καταρτίζεται για πρώτη φορά, το παρωχημένο νομοθετικό πλαίσιο για τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς, επιτρέποντας τη χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου, με απώτερο σκοπό την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Αναλυτικότερα ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε τα εξής:

Κεφάλαιο Α

«Οι συνταξιοδοτικές διατάξεις του Σχεδίου Νόμου έρχονται σε συνέχεια σειράς πρωτοβουλιών του Υπουργείου Οικονομικών, από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι σήμερα, για τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση τόσο του συνταξιοδοτικού πλαισίου του Δημοσίου, όσο και των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, και μεταξύ άλλων:

1ον. Καθιερώνεται, για πρώτη φορά, ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης από το Δημόσιο, ώστε να απαλειφθεί το μισθοδοτικό κενό που παρατηρείται σήμερα, και το οποίο αφορά το χρονικό διάστημα από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης μέχρι την έναρξη καταβολής της κανονιζόμενης σύνταξης.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω ποσοστό προκαταβολής ανέρχεται στο 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 60% σε περιπτώσεις υπαλλήλου που είναι γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογενείας με αναπηρία.

Έτσι, αφενός θα περιοριστούν σημαντικά οι εύλογες διαμαρτυρίες των ενδιαφερόμενων και οι διαγκωνισμοί για προώθηση των υποθέσεών τους και αφετέρου θα δοθεί το χρονικό περιθώριο στην Υπηρεσία Συντάξεων να εξορθολογίσει τον προγραμματισμό των συχνά σύνθετων συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Αρχικά, η εν λόγω ρύθμιση θα έχει εφαρμογή σε όσους υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου και αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1η Ιουνίου και μετά. Κατ' εξαίρεση οι ανωτέρω διατάξεις θα έχουν εφαρμογή και για όσους αποχωρήσουν από 1η Μαρτίου μέχρι 31η Μαΐου. Ενώ, με σχετική Υπουργική Απόφαση θα καθορισθεί και η επέκταση της προκαταβολής σε όσους έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία μέχρι την 28η Φεβρουαρίου.

2ον. Καθορίζεται, σε αυστηρό πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης του Δημοσίου.

Ειδικότερα, ορίζεται αποκλειστική προθεσμία μέχρι δύο μήνες για την αποστολή της αίτησης συνταξιοδότησης και των υπηρεσιακών στοιχείων του υπαλλήλου στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από την Υπηρεσία του συνταξιούχου, και μέχρι έξι μήνες για την έκδοση της πράξης κανονισμού της σύνταξης από την ημερομηνία πρωτοκόλλησής της αίτησης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Παράλληλα, θεσπίζονται κυρώσεις για τους υπαλλήλους που θα παραβιάσουν τις ανωτέρω προθεσμίες, ενώ συνεχίζονται οι διαρθρωτικές πρωτοβουλίες για τη σύντμηση του χρόνου απονομής της σύνταξης, ο οποίος από περίπου 11 μήνες τον Ιούλιο του 2012 ανέρχεται πλέον στους 7 μήνες.

Με τις εν λόγω ρυθμίσεις, λοιπόν, απαλείφονται φαινόμενα καθυστέρησης και κωλυσιεργίας που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις στο παρελθόν, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ επιβάλλεται η απόλυτη τήρηση της διαδικασίας προώθησης των υποθέσεων.

3ον. Περιορίζονται γραφειοκρατικά θέματα της Υπηρεσίας Συντάξεων, με στόχο τη σύντμηση του χρόνου που απαιτείται για την καταβολή της κανονιζόμενης σύνταξης, μέσω της κατάργησης των μόνιμων συλλογικών οργάνων, τα οποία μεσολαβούν μέχρι την οριστική λύση των συνταξιοδοτικών διαφορών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και μέσω της συγχώνευσης Διευθύνσεων και αναβάθμισης σχετιζόμενων υπηρεσιών.

4ον. Θεσμοθετείται η ολική απογραφή, κάθε 5 χρόνια, των συνταξιούχων του Δημοσίου, η οποία, σε συνδυασμό με τη θέσπιση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης των μεταβολών της προσωπικής κατάστασης του συνταξιούχου, θα εκμηδενίσει τη δυνατότητα είσπραξης για μακρό χρονικό διάστημα από τρίτους ποσών που πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, λόγω της δόλιας μη γνωστοποίησης του θανάτου αυτού στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τέτοιες περιπτώσεις εντοπίστηκαν με την ολοκλήρωση, τον Οκτώβριο του 2012, της απογραφής-καταγραφής των συνταξιούχων του Δημοσίου, όπου από τους 447.162 πολίτες που ελάμβαναν σύνταξη, τελικώς δεν απεγράφησαν 2.277 περιπτώσεις.

5ον. Εναρμονίζεται το Δημόσιο με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς ως προς την περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους του αυτοαπασχολούνται. Έτσι, σ' αυτές τις περιπτώσεις αναστέλλεται το ποσό της σύνταξης του Δημοσίου που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη.

Πρόκειται για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος συμπολιτών μας, καθώς, πλέον, στις περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι αυτοαπασχολούνται, περικόπτεται το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη (1.980 ευρώ) αντί της περικοπής του 70% του ποσού της σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια (990 ευρώ) που ισχύει σήμερα.

6ον. Μειώνεται το όριο ηλικίας που αφορά την αναστολή καταβολής της σύνταξης των αυτοαπασχολούμενων στρατιωτικών συνταξιούχων κατά 6 έτη και ανέρχεται στο 47ο έτος της ηλικίας τους αντί του ισχύοντος 53ου, ενώ για τους πολιτικούς συνταξιούχους το αντίστοιχο όριο είναι τα 55 έτη.

Επίσης, εξαιρούνται τόσο οι μισθωτοί όσο και οι αυτοαπασχολούμενοι από την αναστολή της σύνταξής τους, οι οποίοι απολύθηκαν ή αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα χωρίς υπαιτιότητά τους.

7ον. Τέλος, εξαιρούνται των πρόσφατων μειώσεων οι ανάπηροι πολέμου αξιωματικοί πολεμικής διαθεσιμότητας.

Κεφάλαιο Β

Επικαιροποιείται, ουσιαστικά καταρτίζεται για πρώτη φορά, το παρωχημένο νομοθετικό πλαίσιο για τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς, επιτρέποντας τη χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου, με απώτερο σκοπό την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Ως αδρανής καταθετικός λογαριασμός σε πιστωτικό ίδρυμα χαρακτηρίζεται εκείνος στον οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί, αποδεδειγμένα, καμία πραγματική συναλλαγή από τους δικαιούχους καταθέτες για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών.

Η επομένη της τελευταίας συναλλαγής αποτελεί την έναρξη ισχύος της εικοσαετίας. Συνεπώς, η δυνατότητα αξιοποίησης των εν λόγω πόρων προκύπτει μετά την παραγραφή των δικαιωμάτων του καταθέτη ή των νομίμων κληρονόμων του κατόπιν παρέλευσης εικοσαετίας.

Σ' αυτό το πλαίσιο, κάθε πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να στέλνει στο δικαιούχο της αδρανούς κατάθεσης ειδοποίηση πριν τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής, ενημερώνοντάς τον σχετικώς. Συγκεκριμένα, με τη συμπλήρωση 5 ετών από την πραγματοποίηση της τελευταίας πραγματικής συναλλαγής, πρέπει να γίνεται η πρώτη ειδοποίηση του δικαιούχου και των τυχόν συνδικαιούχων του, όπως αυτοί εμφανίζονται στον τραπεζικό λογαριασμό, με συστημένη επιστολή.

Η δεύτερη ειδοποίηση γίνεται με τη συμπλήρωση 10 ετών και η τελευταία με τη συμπλήρωση 15 ετών από την πραγματοποίηση της τελευταίας πραγματικής συναλλαγής. Στην έννοια της πραγματικής συναλλαγής, η οποία διακόπτει την παραγραφή, περιλαμβάνεται και κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται από τρίτους κατ' εντολή οποιουδήποτε από τους δικαιούχους, όπως και κάθε αίτημα του δικαιούχου προς το πιστωτικό ίδρυμα για ενημέρωσή του σχετικά με το υπόλοιπο του καταθετικού του λογαριασμού.

Τέτοιου είδους ενημέρωση ενδεικτικά συνιστά η προσκόμιση στο τραπεζικό κατάστημα του βιβλιαρίου καταθέσεων και η σχετική επ' αυτού ενημέρωση, καθώς και η ερώτηση υπολοίπου που υποβάλλεται μέσω εναλλακτικών δικτύων (ΑΤΜ, internet banking, phone-banking, κλπ.). Για να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή και η διαφάνεια της εν λόγω διαδικασίας θεσμοθετείται με σαφήνεια ο τρόπος εποπτείας αυτής, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Κεφάλαιο Γ

Όσον αφορά τους δημοσιονομικούς ελέγχους και γενικότερα την δημοσιονομική διαχείριση επέρχονται σημαντικές, βελτιωτικές ρυθμίσεις. Με τις διατάξεις της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας, σε συνέχεια των εκσυγχρονιστικών παρεμβάσεων με το Ν. 4081/2012, επιχειρούμε να ενδυναμώνουμε τόσο στελεχιακά, όσο και οργανωτικά τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που ασκούν Δημοσιονομικούς Ελέγχους.

Συγκεκριμένα, δημιουργούνται το Μητρώο Ελεγκτών για τους Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους ΕΔΕΛ, το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους ΕΔΕΛ και η Διεύθυνση Έκτακτων Δημοσιονομικών Ελέγχων, ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθεια εδραίωσης της δημοσιονομικής εξυγίανσης
και πειθαρχίας, καθώς οι απαιτήσεις για δημοσιονομικούς ελέγχους έχουν αυξηθεί την τελευταία περίοδο σημαντικά.

Και αυτό διότι, παράλληλα με τους προγραμματισμένους ελέγχους που διενεργούνται με βάση ετήσιο προγραμματισμό, μεγάλο μέρος της ελεγκτικής δραστηριότητας αποτελούν οι έκτακτοι έλεγχοι που ασκούνται σε περιπτώσεις καταγγελιών, δημοσιευμάτων, πληροφοριών, βάσιμων υπονοιών για δωροδοκίες, απάτες, διαχειριστικές ανωμαλίες κλπ, καθώς και μετά από εντολές του Υπουργού Οικονομικών, εισαγγελικές παραγγελίες ή αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα, ορίζεται πλαίσιο θητείας για τους υπαλλήλους που ασκούν δημοσιονομικούς ελέγχους, αφενός λόγω της ανάγκης ενίσχυσης της διαφάνειας και αφετέρου προκειμένου κατά τη διενέργεια των δημοσιονομικών ελέγχων να μην εναλλάσσονται συνεχώς τα ίδια πρόσωπα, για την ενίσχυση της θωράκισης του ελεγκτικού έργου».

πηγή: pathfinder

http://news.disabled.gr/?p=49202


Διευκρινίσεις για τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ & επιδομάτων

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 8:25 πμ |

alt

Η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας κοινοποίησε εγκύκλιο που διευκρινίζει και συμπληρώνει τις παραλείψεις της προηγούμενης εγκυκλίου με αρ. πρωτ. Π3Α/φ.32/γπ.ΟΙΚ.141770/22-12-2011, σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4025/2011 για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων και τη διακοπή τους από τα προνοιακά τμήματα των Δήμων.

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Αρ.Πρωτ.: οικ. 521, 26/3/2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τηλ: 2105231193, Fax: 2105235982, Πληροφορίες: Β. Παπασάββα

Σε συνέχεια της παραπάνω εγκυκλίου και ύστερα από τη θεσμοθέτηση της προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε αντικατάσταση άλλων τύπων γνωματεύσεων (άρθρο 46, Ν. 4025/2011), ως προϋπόθεση ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ, έχει επανειλημμένα παρατηρηθεί το φαινόμενο ορισμένες Δ/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμων της χώρας να παρερμηνεύουν ή να παρακωλύουν τη διαδικασία ένταξης των δικαιούχων ή και να αρνούνται την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών.

Ανεξάρτητα από τη διαδικασία έκδοσης του νέου κανονιστικού πλαισίου, η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί, και λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας αίτησης του ενδιαφερόμενου στα ΚΕ.Π.Α. και της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών:

1. Η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναστέλλεται αυτοδίκαια από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της γνωμάτευσης αναπηρίας ή της απόφασης ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης και επαναχορηγείται εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία γνωμάτευση των ΚΕ.Π.Α., με την οποία πιστοποιείται η πάθηση ή η αναπηρία για την οποία αιτείται την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα υπόλοιπα κριτήρια που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Η συνέχιση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων γίνεται αναδρομικά από την ημερομηνία διακοπής του επιδόματος και εφόσον έχει καταθέσει αίτηση στα ΚΕ.Π.Α. μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης. Σε διαφορετική περίπτωση το επίδομα διακόπτεται. Προκειμένου για νέο δικαιούχο, ως ημερομηνία χορήγησης του προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ λαμβάνεται η ημερομηνία αίτησης του δικαιούχου στα ΚΕ.Π.Α. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος του επιδόματος προσκομίζει γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. βάσει της οποίας εντάσσεται σε διαφορετική κατηγορία προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης από αυτή που λάμβανε κατά τη λήξη της προηγούμενης γνωμάτευσης, η καταβολή πραγματοποιείται αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο ΚΕ.Π.Α. και σύμφωνα με την νέα κατηγορία προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης στην οποία εντάχθηκε ο δικαιούχος.

2. Μέχρι την έκδοση των νέων κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπου θα καθορίζονται οι νέοι όροι και τα κριτήρια αναπηρίας για την ένταξη στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ, είναι αυτονόητο ότι ισχύει το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κατά περίπτωση κάθε πάθηση ή αναπηρία για την οποία χορηγείται επίδομα. Συνεπώς, σε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης (όπως π.χ. Συγγενούς Αιμολυτικής Αναιμίας - Συγγενούς Αιμορραγικής Διάθεσης - AIDS, ινσουλοεξαρτώμενου διαβήτη, Χανσενικών, Κωφαλαλίας), αρκεί η πιστοποίηση της πάθησης ή της αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. και δεν απαιτείται η αναγραφή του ποσοστού αναπηρίας για την χορήγηση επιδόματος. Στους δικαιούχους που ανεστάλη η χορήγηση του επιδόματος με αυτήν την αιτιολογία, το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά από την ημέρα που ανεστάλη.

3. Στη περίπτωση που τυχόν, μετά την έκδοση του νέου κανονιστικού πλαισίου, η κατατεθειμένη από τον δικαιούχο γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νέο κανονιστικό πλαίσιο, η καταβολή του επιδόματος διακόπτεται αυτοδίκαια από την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου κανονιστικού πλαισίου, με σχετική έγγραφη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου.

4. Κάθε προηγούμενη σχετική εγκύκλιος παύει να ισχύει με τη λήψη του παρόντος.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και κάθε διακριτική μεταχείριση εις βάρος των αναπήρων πολιτών.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΦΗ ΜΠΕΚΟΥ

Πηγή: http://www.disabled.gr/