Διευκρινίσεις για τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ & επιδομάτων

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 8:25 πμ |

alt

Η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας κοινοποίησε εγκύκλιο που διευκρινίζει και συμπληρώνει τις παραλείψεις της προηγούμενης εγκυκλίου με αρ. πρωτ. Π3Α/φ.32/γπ.ΟΙΚ.141770/22-12-2011, σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4025/2011 για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων και τη διακοπή τους από τα προνοιακά τμήματα των Δήμων.

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Αρ.Πρωτ.: οικ. 521, 26/3/2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τηλ: 2105231193, Fax: 2105235982, Πληροφορίες: Β. Παπασάββα

Σε συνέχεια της παραπάνω εγκυκλίου και ύστερα από τη θεσμοθέτηση της προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε αντικατάσταση άλλων τύπων γνωματεύσεων (άρθρο 46, Ν. 4025/2011), ως προϋπόθεση ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ, έχει επανειλημμένα παρατηρηθεί το φαινόμενο ορισμένες Δ/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμων της χώρας να παρερμηνεύουν ή να παρακωλύουν τη διαδικασία ένταξης των δικαιούχων ή και να αρνούνται την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών.

Ανεξάρτητα από τη διαδικασία έκδοσης του νέου κανονιστικού πλαισίου, η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί, και λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας αίτησης του ενδιαφερόμενου στα ΚΕ.Π.Α. και της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών:

1. Η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναστέλλεται αυτοδίκαια από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της γνωμάτευσης αναπηρίας ή της απόφασης ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης και επαναχορηγείται εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία γνωμάτευση των ΚΕ.Π.Α., με την οποία πιστοποιείται η πάθηση ή η αναπηρία για την οποία αιτείται την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα υπόλοιπα κριτήρια που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Η συνέχιση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων γίνεται αναδρομικά από την ημερομηνία διακοπής του επιδόματος και εφόσον έχει καταθέσει αίτηση στα ΚΕ.Π.Α. μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης. Σε διαφορετική περίπτωση το επίδομα διακόπτεται. Προκειμένου για νέο δικαιούχο, ως ημερομηνία χορήγησης του προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ λαμβάνεται η ημερομηνία αίτησης του δικαιούχου στα ΚΕ.Π.Α. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος του επιδόματος προσκομίζει γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. βάσει της οποίας εντάσσεται σε διαφορετική κατηγορία προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης από αυτή που λάμβανε κατά τη λήξη της προηγούμενης γνωμάτευσης, η καταβολή πραγματοποιείται αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο ΚΕ.Π.Α. και σύμφωνα με την νέα κατηγορία προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης στην οποία εντάχθηκε ο δικαιούχος.

2. Μέχρι την έκδοση των νέων κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπου θα καθορίζονται οι νέοι όροι και τα κριτήρια αναπηρίας για την ένταξη στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ, είναι αυτονόητο ότι ισχύει το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κατά περίπτωση κάθε πάθηση ή αναπηρία για την οποία χορηγείται επίδομα. Συνεπώς, σε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης (όπως π.χ. Συγγενούς Αιμολυτικής Αναιμίας - Συγγενούς Αιμορραγικής Διάθεσης - AIDS, ινσουλοεξαρτώμενου διαβήτη, Χανσενικών, Κωφαλαλίας), αρκεί η πιστοποίηση της πάθησης ή της αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. και δεν απαιτείται η αναγραφή του ποσοστού αναπηρίας για την χορήγηση επιδόματος. Στους δικαιούχους που ανεστάλη η χορήγηση του επιδόματος με αυτήν την αιτιολογία, το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά από την ημέρα που ανεστάλη.

3. Στη περίπτωση που τυχόν, μετά την έκδοση του νέου κανονιστικού πλαισίου, η κατατεθειμένη από τον δικαιούχο γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νέο κανονιστικό πλαίσιο, η καταβολή του επιδόματος διακόπτεται αυτοδίκαια από την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου κανονιστικού πλαισίου, με σχετική έγγραφη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου.

4. Κάθε προηγούμενη σχετική εγκύκλιος παύει να ισχύει με τη λήψη του παρόντος.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και κάθε διακριτική μεταχείριση εις βάρος των αναπήρων πολιτών.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΦΗ ΜΠΕΚΟΥ

Πηγή: http://www.disabled.gr/


Οδηγίες σχετικά με την συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών λογαριασμού φαρμακείου

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 8:18 πμ |

alt

Με εγκύκλιό του ο ΕΟΠΠΥΥ ενημερώνει:

Σε συνέχεια της  Υπουργικής Απόφασης με την οποία τέθηκε σε εφαρμογή η νέα θετική λίστα επισυνάπτεται η συνημμένη νέα συγκεντρωτική κατάσταση λογαριασμού φαρμακείων.

Στην νέα συγκεντρωτική κατάσταση θα πρέπει να συμπληρώνονται ανά ημέρα τρία ποσά:

-Η συνολική αξία των εκτελεσμένων συνταγών εκφρασμένη με βάση την τιμή αναφοράς των σκευασμάτων.

- Το ποσό συμμετοχής των ασφαλισμένων.

- Η επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ (50% της διαφοράς μεταξύ λιανικής τιμής του σκευάσματος και της τιμής αναφοράς του).

Το αιτούμενο ποσό προκύπτει από τον τύπο: Σαξίας - Σσυμμετοχής + Σεπιβάρυνσης.

Η συνημμένη συγκεντρωτική κατάσταση ισχύει για τους λογαριασμούς συνταγών μηνός Απριλίου 2013.

Πηγή: http://www.taxheaven.gr


ΕΟΦ: Δωρεάν φάρμακα για ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013 11:20 μμ |

alt

Ο νέος κατάλογος με τις επικαιροποιημένες συμμετοχές των ασφαλισμένων στα φάρμακα τέθηκε σε ισχύ από χθες και περιέχει μειωμένα ποσοστά συμμετοχών για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού.

Όπως αναφέρει ο ΕΟΦ: Οι πάσχοντες από παραπληγία, τετραπληγία, οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών, οι γυναίκες κατά την περίοδο της κύησης και της λοχείας και οι εργαζόμενοι που έτυχαν σε εργατικό ατύχημα δικαιούνται 0% συμμετοχή για όλα τα φάρμακα.


Επίσης, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 0% χορηγούνται τα φάρμακα από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Για τους δικαιούχους ΕΚΑΣ, η γενική συμμετοχή στα φάρμακα είναι 10% και 0% για τις παθήσεις που εμπίπτουν στην μηδενική συμμετοχή.

Πηγή


Στο «σφυρί» βγήκε το σπίτι τετραπληγικού και πρώην πρωταθλητή ποδηλασίας

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013 7:14 μμ |

Σε κατάσχεση κατοικίας λόγω οφειλών ασφαλισμένου προχώρησε το ΙΚΑ παρά τις ρητές διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι «υπάρχει πλήρης επίγνωση της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης και εξετάζονται πάντα οι καλύτερες δυνατές λύσεις για τους οφειλέτες». Το γεγονός μάλιστα που αποκαλύπτει την αναλγησία του ασφαλιστικού ταμείου, είναι ότι στο «σφυρί» βγήκε το σπίτι τετραπληγικού για ποσό ύψους 51.000 ευρώ που αρχικώς είχε εγκριθεί από το Ταμείο, αλλά μετά από προσφυγή ενός διευθυντή του ΙΚΑ, του ζητήθηκε να το επιστρέψει.

Κατάσχεση / Πλειστηριασμοί / Κατοικία στο σφυρίΣυγκεκριμένα, ο υπουργός Εργασίας, Ιωάννης Βρούτσης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στην Βουλή παραδέχθηκε ότι «το αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης, όπου αρμοδίως υπάγεται το ανωτέρω Τοπικό Κατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σταυρούπολης, για να διασφαλίσει τις απαιτήσεις του από τον κ. Βασίλη Κιουρκτσή, προέβη στην εκτέλεση της αρχικής παραγγελίας κατάσχεσης και εν συνεχεία στην οριστική κατάσχεση με την αριθμ. ... έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας» σημειώνοντας όμως ότι «για την ανωτέρω οφειλή του εν λόγω ασφαλισμένου ουδέποτε προσδιορίστηκε πρόγραμμα πλειστηριασμού του ακινήτου του, πέραν της κατάσχεσης.»

Να σημειωθεί ότι ο κ. Βασίλης Κιουρκτσής είναι πρώην πρωταθλητής ποδηλασίας ο οποίος το 2004, μετά από τροχαίο ατύχημα για το οποίο δεν έφερε ευθύνη, έμεινε παράλυτος.

Όπως έγραψε η «Εφημερίδα των Συντακτών», οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μετάβαση του ασθενούς σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης του εξωτερικού και το ΙΚΑ ενέκρινε με την προϋπόθεση ότι «σε περίπτωση που γίνουν δεκτές οι προσφυγές του διευθυντή του περιφερειακού υποκαταστήματος ΙΚΑ Θεσσαλονίκης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, ο ασφαλισμένος θα επιστρέψει εντόκως το ποσό που θα εισπράξει με την απόφαση αυτή».

Τελικά, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (Τμήμα ΙΒ') εξέτασε την προσφυγή του ΙΚΑ στις 11 Μαΐου 2010 και αποφάσισε ότι «δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για νοσηλεία και αποκατάσταση στο εξωτερικό», παρ' ότι αναγνωρίζει ότι «η κατάστασή του τυγχάνει μεν ιδιαίτερα βαριά εξαιτίας των εκτεταμένων βλαβών, όμως θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα αποτελεσματικά και έγκαιρα χωρίς να εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο ζωής».

Με αυτό το σκεπτικό το δικαστήριο αποδέχτηκε την προσφυγή του ΙΚΑ που είχε γίνει από τον διευθυντή του υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης και ακύρωσε τις εγκρίσεις της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος ζητώντας παράλληλα από τον ασφαλισμένο την επιστροφή των ποσών.

protothema.gr, 06/03/2013

http://news.disabled.gr/?p=49112


8 νέες πληγές στο Ασφαλιστικό μέχρι το 2015 θα χαθούν κοινωνικά επιδόματα

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013 11:33 μμ |

alt

Μόνο τρία χρόνια χρειάστηκαν προκειμένου να ξεθεμελιωθεί το κοινωνικό κράτος που δομήθηκε τα τελευταία 60 χρόνια στη χώρα, ενώ μέσα στην επόμενη διετία έρχονται νέες θεσπισμένες ανατροπές, σε συντάξεις και ασφάλιση. Τα τρία θανατηφόρα «τ», τρία Μνημόνια, τρία χρόνια, τρόικα, ήταν αρκετά για να περικοπούν οι συντάξεις μέχρι 56%, να χαθούν κοινωνικά επιδόματα, να κοπούν επικουρικές συντάξεις μέχρι και 80% και τα εφάπαξ βοηθήματα μέχρι 35%, εξοικονομώντας συνολικά 8,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,5 δισ. είναι από το 3ο Μνημόνιο.

Το πρώτο κύμα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ / enetΑπό το 2010 που θεσπίστηκαν οι πρώτες ανατροπές έχουν συμβεί τα εξής:

* Με το 1ο Μνημόνιο (ν. 3986/11) ξεκίνησε το «κούρεμα» των συντάξεων και των επικουρικών, οι οποίες κόπηκαν αναλογικά από 3%, 4% και ούτω καθεξής.

* Με το 2ο Μνημόνιο κόπηκαν οι επικουρικές συντάξεις από την 1/11/2011 κατά 30% στο ΕΤΕΑΜ (ΙΚΑ) και από 15% στα επικουρικά ταμεία των ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.

* Με το 3ο Μνημόνιο (ν. 4051/12) κόπηκαν από τα 200-250 ευρώ 10%, από τα 251-300 ευρώ 15% και ούτω καθεξής.

* Καταργούνται από φέτος τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και η 13η σύνταξη.

* Μειώθηκαν οι κύριες συντάξεις από 5% έως 20% από τον περασμένο Ιανουάριο κλιμακωτά για ποσά από 1.000,01 - 1.500 ευρώ, 5% στο σύνολο του ποσού κ.λπ.

* Οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις ανέρχονται στο 80%, ενώ μόνο φέτος, αθροιστικά, η μείωση ανήλθε από 16% ώς 22% για 900.000 ασφαλισμένους.

Διετής γολγοθάς

1 Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων στα Ταμεία κύριας ασφάλισης, στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στο Δημόσιο από το 2015 και υιοθετείται μικτό σύστημα στον τρόπο υπολογισμού. Το τελικό ποσό της σύνταξης θα διαμορφώνεται από τη βασική σύνταξη και από την αναλογική σύνταξη. Η εφαρμογή της βασικής σύνταξης θα είναι στα 360 ευρώ, δηλαδή όσο είναι σήμερα η προνοιακή σύνταξη του ΟΓΑ.

2 Μετά το 2015 θα υπάρξει ένα μεταβατικό διάστημα για όσους συνταξιοδοτηθούν τα επόμενα έτη. Για τα έτη ασφάλισης από το 2011 και μετά θα δίδεται αναλογία της σύνταξης ίση με το πηλίκον των ετών που διήνυσε μετά την ημερομηνία αυτή, διά του συνόλου των ετών ασφάλισής του.

3 Η βασική και η αναλογική σύνταξη θα δίδονται για 12 μήνες το χρόνο, δηλαδή δεν θα χορηγούνται 13η και 14η συντάξεις. Για τον υπολογισμό της σύνταξης θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εργασιακού βίου. Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης θα διαμορφώνεται με ένα συντελεστή που αρχίζει από το 0,8% κατά το πρώτο έτος ασφάλισης και κλιμακώνεται, στο 40ό και έως το 50ό έτος, στο 1,5%. Σημειώνεται ότι σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 2%. Το ποσοστό αναπλήρωσης μαζί με τη βασική σύνταξη θα φθάνει το 64%.

4 Θα υπάρξει ενιαίος τρόπος για τον υπολογισμό εισφορών και συντάξεων με τις ενοποιήσεις των κλάδων που θα γίνουν το 2014. Το σχέδιο των ενοποιήσεων περιλαμβάνει τη συγχώνευση σε έξι Ταμεία κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) 60 ασφαλιστικών κλάδων και 90 τμήματα μητρώων συνταξιούχων που σήμερα λειτουργούν με δικό τους καθεστώς εισφορών και παροχών. Αυτό θα επηρεάσει κατά κύριο λόγο τους ασφαλισμένους στα πρώην ευγενή ταμεία (ΔΕΚΟ, τράπεζες) που θα αντιμετωπίσουν σταδιακά μειώσεις στις παροχές σε χρήμα -ακόμα και στις συντάξεις- ενώ αντίστοιχα θα μειωθεί και το ύψος των εισφορών που καταβάλλουν.

5 Οι ενιαίες εισφορές θα σημάνουν ενιαίο σύστημα παροχών. Ο νέος υπολογισμός των συντάξεων είναι σε άμεση σύνδεση με το ύψος των καταβαλλόμενων εισφορών, στο σύνολο του εργασιακού βίου του ασφαλισμένου.

6 Περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9%.

7 Αναδρομικό ψαλίδι θα έχουν 100.000 από τον ερχόμενο μήνα, όπου περικόπτονται κατά 12% οι διπλές συντάξεις που το άθροισμά τους είναι μεγαλύτερο από 1.300 ευρώ. Πρόκειται για συνταξιούχους γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς αλλά και δικαστικούς, που παίρνουν μια κύρια σύνταξη από το Ταμείο στο οποίο ανήκουν (δηλαδή από το ΕΤΑΑ) και μια δεύτερη, επίσης κύρια σύνταξη, είτε από το ΙΚΑ είτε από το Δημόσιο. Οι διπλοσυνταξιούχοι είχαν μείνει μέχρι τώρα εκτός περικοπών όσον αφορά την Εισφορά Αλληλεγγύης που επιβάλλεται με ποσοστά 3%-14% και από το πρώτο ευρώ σε συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ, και από τη μείωση κατά 12% που επιβάλλεται στο τμήμα σύνταξης από τα 1.300 ευρώ και πάνω. Και στις δύο περιπτώσεις οι περικοπές αυτές, όπως προβλέπονται στους νόμους 3986/11 (ΛΑΦΚΑ) και 4051/12 (μείωση 12%), επιβάλλονται είτε σε μια κύρια σύνταξη είτε στο άθροισμα δύο κύριων συντάξεων.

8 Νέος τρόπος υπολογισμού σε επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ βοήθημα που θα μειωθούν μέχρι 84% από την 1-1-2015.

Του ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ a.vasilopoulos@eleftherotypia.net

http://news.disabled.gr/?p=49089


ΑΜΕΑ: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υποβολή αιτήσεων απο 20-02 έως 08-05

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013 8:39 μμ |

alt


ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που ανήκουν

στην κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, κατά το

ακαδημαϊκό έτος 2013-2014»

 

           Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. Φ.151/6682/Β6/17-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΖ9-Δ6Ζ)

εγκυκλίου μας,  σας ενημερώνουμε  ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

και επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις

του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τΑ'/4-9-2009), καλούνται να απευθυνθούν σε μία

από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα

Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το

πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους.                    

Συνεπώς, παρακαλούνται οι Διευθυντές όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ενημερώσουν

άμεσα τους υποψηφίους, που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια

Εκπαίδευση με την ανωτέρω κατηγορία το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, ότι  

σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.  Φ.151/6521/Β6/17-01-2013  Υ.Α.  ο χρόνος

υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι

από Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 έως και Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013,

αναρτώντας την παρούσα εγκύκλιο στον πίνακα ανακοινώσεων και καλώντας τους

υποψηφίους να υπογράψουν σε ονομαστική κατάσταση ότι έλαβαν γνώση.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της  με

αριθ. Φ.151/122732/Β6/1-10-2010 (Φ.Ε.Κ. 1612/Β'/4-10-2010) Υπουργικής

Απόφασης:

«Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό

τους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις

Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσης τα δικαιολογητικά, ως

ακολούθως:

 

α) Αίτηση

β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα

Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος

αντίστοιχα και

γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.»

 

 

 

 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ:

α) μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%) και

β) κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%

εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών χρειάζεται να καταθέσουν στις

επιτροπές των Νοσοκομείων και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας.

(Όπως σας έχουμε ενημερώσει με την με αριθ. πρωτ. Φ.151/6682/Β6/17-01-2013

(ΑΔΑ: ΒΕΦΖ9-Δ6Ζ) εγκύκλιό μας.)

Επισημαίνεται ακόμη, ότι οι υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει

πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης από τις ειδικές επταμελείς

επιτροπές, κατά τα  έτη 2010, 2011 και 2012  τα οποία αναγράφουν

επακριβώς και ολογράφως την πάθηση του υποψηφίου, όπως αυτή

αναφέρεται ακριβώς στο άρθρο 35 του ανωτέρω Νόμου, με τον

αντίστοιχο κωδικό, δεν χρειάζεται να αποκτήσουν νέο πιστοποιητικό

διαπίστωσης της πάθησης.

 

  

                                                                                                                         

    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

 


                                                                                                                                      

                        ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

 

 

 

 

Συνημμένα:

1. Αίτηση και Πίνακας με τις επταμελείς Επιτροπές των 14 Νοσοκομείων

2. Πίνακας παθήσεων

 

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφεία κ.κ. Υπουργού, Υφυπουργού, Γεν. Γραμματέα

2. Δ/νση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων (Τμήματα Α' και Β')

3. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.

4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής

5. Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληρ. και Νέων Τεχνολογιών

6. Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

7. Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

8. Γρα        Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών

   

Π

 http://www.minedu.gov.gr/index.php/home/dioikitika-eggrafa-mainmenu/93-eggrafa-eksetaseon-ypopsifion-me-sobares-pathiseis/9341-14-02-13-2013-2014.html

 

 

 

 

 

 ΚΩΔΙΚΟΙ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

01

ΤΥΦΛΟΙ

02

ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 85%)

03

ΚΩΦΟΙ

04

ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ

05

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

06

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ  ΑΝΑΙΜΙΑ

07

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ  ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

08

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ (SHUNT),ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ,ΌΠΩΣ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ ΜΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

09

 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE

10

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ  ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

11

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ (ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ, ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ)

12

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BUND CHIARI

13

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ FABRY

14

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ)

15

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ  ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

16

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

17

ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

18

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ

19

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

20

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΟΣ

21

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΚΑΡΔΙΑΣ

22

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΗΠΑΤΟΣ

23

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

24

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΝΕΦΡΟΥ

25

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

26

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

27

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

28

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EVANS

29

ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

30

ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%

31

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΑΙΝΥΛΚΕΤΟΝΟΥΡΙΑ

32

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

33

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΡΡΥΘΜΟΓΟΝΟ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

34

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ GAUCHER

35

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΌ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΕΣ Ή ΜΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 50MM HG

36

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΗΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

37

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΚΟΡΜΟ

 

 

38

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ <35%)

39

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ

40

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

41

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

42

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ BRUGADA

43

 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

44

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΓΛΥΚΟΓΟΝΙΑΣΕΙΣ

45

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ

46

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ

47

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN

48

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ WILSON

49

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ (RECKLINCHAUSEN)

50

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ

51

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ (ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ)

52

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ 

53

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΡΧΕΩΝ Η ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΟΡΧΕΚΤΟΜΗ

54

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ ΟΛΙΚΗ

55

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

56

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΟ ΕΡΥΘΥΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ) Η΄ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ (ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ >3 Η΄ CLEARANCE ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ <4) Η΄ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ, ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ)

57

ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ) Η΄ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ (ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ >3 Η΄ CLEARANCE ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ <4) Η΄ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ, ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ)

58

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΟΛΙΚΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ

 

  μ

Π


Πώς επανασυνδέεται το νευρικό σύστημα σε κολοβώματα και παράλυτα μέλη

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013 7:57 μμ |

Βιοϊατρική: Ιατροί ανα-κατευθύνουν τα νεύρα για να δώσουν πιο φυσικό έλεγχο στα προθετικά άκρα ή να προσφέρουν κίνηση σε παράλυτα άκρα.

Είναι γνωστό ως το σύνδρομο «phantom limb» ή «phantom pain» (άκρο-φάντασμα ή πόνος-φάντασμα). Όμως, όσοι το βιώνουν, το νιώθουν σαν πραγματικό, και μπορεί να είναι και άκρως επώδυνο. Άνθρωποι με ακρωτηριασμό ή παράλυση μερικές φορές «νιώθουν» το μέρος του σώματος που έχει ακρωτηριαστεί ή έχει παραλύσει, ακόμα και όταν αυτό δεν είναι συνδεδεμένο με το νευρικό τους σύστημα. Ωστόσο, αυτές οι αισθήσεις επιβεβαιώνουν ότι ακόμα και όταν ένα άκρο έχει αποσυνδεθεί από το νευρικό σύστημα, τα νεύρα που κάποτε το εξυπηρετούσαν παραμένουν ζωντανά και υγιή. Οι ιατροί βρίσκουν πλέον τρόπους ώστε να χρησιμοποιηθούν αυτά τα νεύρα, με την επανασύνδεσή τους με προθετικά ή παράλυτα άκρα για τον καλύτερο έλεγχό τους.

H «καλωδίωση» του νευρικού συστήματος με αυτόν τον τρόπο θα επιτρέψει σε ανθρώπους με ακρωτηριασμό να νιώσουν το προθετικό τους άκρο ως «ενσωματωμένο». Με τον έλεγχο και την αίσθηση του τεχνητού μέλους, χρησιμοποιώντας τις ίδιες νευρικές απολήξεις και τα ίδια μέρη του εγκεφάλου που κάποτε έλεγχαν το φυσικό μέλος, το τεχνητό μπορεί να γίνει αισθητό ως πραγματική επέκταση του σώματος του χρήστη. Και με την διέγερση των νευρών στα κάτω ή άνω άκρα των ανθρώπων με παράλυση είναι δυνατό να αποκατασταθεί μια συντονισμένη απαλή κίνηση. Για παράδειγμα, μπορούν να διεγερθούν τα χέρια που έχουν παραλύσει ώστε να μπορέσει ο χρήστης να πιάσει και να γυρίσει το πόμολο μιας πόρτας. Ή με προσεχτικό έλεγχο και συντονισμό των μυών των ποδιών, να μπορέσει να κάνει κάποια βήματα.

«Τα προθετικά άκρα εξελίσσονται ολοένα και περισσότερο, αλλά μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να τα ελέγχει κανείς με έναν φυσικό τρόπο», λέει ο Paul Marasco, μηχανολόγος βιοϊατρικής στο Τμήμα Louis Stokes Cleveland του Ιατρικού Κέντρου Απόμαχων, στο Οχάιο. «Για παράδειγμα, κάποιοι ασθενείς ελέγχουν ορισμένες μηχανικές κατασκευές με τους μυς του κολοβώματος στο πόδι, του ώμου ή του θώρακος. Αυτές οι κινήσεις των μυών ανιχνεύονται από ηλεκτρομυογραφικούς αισθητήρες (EMG) στο δέρμα και τα σήματα μεταφράζονται σε κινήσεις από το προθετικό μέλος.»

Αυτή η προσέγγιση μπορεί να δώσει απίστευτο έλεγχο του χρήστη πάνω στο τεχνητό μέλος, αλλά οι περισσότεροι συνήθως προτιμούν να έχουν πιο απλά μηχανικά προθετικά μέλη. Με αυτά τα απλά μέλη υπάρχει έστω μια ελάχιστη δυνατότητα αίσθησης της κίνησης, του τεχνητού άνω άκρου για παράδειγμα, μέσα από ένα καλωδιακό σύστημα που ελέγχει την συσκευή, το οποίο συνδέεται συνήθως με τον αντίθετο ώμο. Επομένως, ακόμα και με κλειστά μάτια μπορεί κάποιος να νιώσει την προέκταση του τεχνητού μέλους ή την αντίσταση σε κάποια κίνηση, κάτι που κάνει το προθετικό μέλος να γίνεται περισσότερο αντιληπτό ως μέρος του σώματος από ό,τι στην περίπτωση των EMG αισθητήρων. Ακόμα ένα πρόβλημα με τα προθετικά μέλη που χρησιμοποιούν ηλεκτρομυογραφικούς αισθητήρες EMG είναι ότι οι χρήστες πρέπει στην κυριολεξία να επανεκπαιδεύσουν τον εγκέφαλό τους ώστε να κάνουν νέες συσχετίσεις μεταξύ των μυϊκών κινήσεων και των αποτελεσμάτων που θέλουν να επιτύχουν.

Υπάρχει τρόπος να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες με την τεχνική της στοχευμένης επανασύνδεσης των νεύρων (targeted reinnervation). Η τεχνική αυτή που αναπτύχθηκε από τον Todd Kuiken, διευθυντή του Ινστιτούτου Αποκατάστασης του Σικάγο, μαζί με τους συναδέλφους του Aimee Schultz, Blair Lock και Dr.Marasco, συμπεριλαμβάνει την επανασύνδεση των νεύρων που αρχικά έλεγχαν το ακρωτηριασμένο μέλος, με άλλα μέρη του σώματος. Με την «καλωδίωση» των κινητικών νευρώνων με τους μυς που έχουν απομείνει στο κολόβωμα του ποδιού, τον ώμο ή τον θώρακα για παράδειγμα, και την επανασύνδεση των αισθητηριακών νευρώνων στο δέρμα αυτών των περιοχών, ανοίγεται το «κανάλι» στο τμήμα του εγκεφάλου που ήλεγχε το μέλος πριν τον ακρωτηριασμό.

Είναι κάπως παράξενη η σύλληψη αυτής της τεχνολογίας, καθώς σημαίνει ότι εάν ένας χρήστης προσπαθήσει να τεντώσει το ακρωτηριασμένο δάχτυλο για παράδειγμα, θα συσταλεί ένας άλλος μυς σε άλλο μέρος του σώματος (που θα είναι πλέον συνδεδεμένο με τα νεύρα που ήλεγχαν το δάχτυλο). Οι ηλεκτρομυογραφικοί αισθητήρες (EMG) εντοπίζουν τα σήματα αυτά και τα μεταφράζουν σε κίνηση. Ο χρήστης θα μπορεί τότε να ανοίγει και να κλείνει το τεχνητό χέρι απλά προσπαθώντας να κινήσει τα δάχτυλα που πλέον δεν υπάρχουν.

Με παρόμοιο τρόπο λειτουργεί και η αίσθηση, με τη διαφορά ότι τα νεύρα συνδέονται σε περιοχές του δέρματος και όχι σε μυς. «Συνδέονται με τους αισθητήρες στο δέρμα», λέει ο Dr. Marasco. Όταν αγγιχθούν αυτές οι περιοχές, καταγράφεται ως αίσθηση στο ακρωτηριασμένο άκρο. «Νιώθουν διάφορες αισθήσεις, όπως δονήσεις, θερμοκρασία και πίεση», λέει ο ίδιος. Αυτό θεωρητικά σημαίνει ότι οι αισθητήρες στο τεχνητό μέλος μπορούν να προκαλέσουν πραγματικές αισθήσεις.

Το πρώτο περιστατικό επανασύνδεσης αισθητηριακών νεύρων έγινε κατά λάθος(!) το 2003 όταν έγινε η πρώτη επέμβαση για την σύνδεση των κινητικών νευρών σε διαφορετικούς μυς. Αρκετοί ασθενείς έκαναν την συγκεκριμένη επέμβαση, αλλά στην πορεία τα αισθητηριακά νεύρα άρχισαν επίσης να επανασυνδέονται από μόνα τους στους αισθητηριακούς υποδοχείς του δέρματος. Αυτό διαπιστώθηκε όταν ο ασθενής δέχθηκε ένεση αλκοόλης στο θώρακά του και παρατήρησε ότι το ένιωσε στο ακρωτηριασμένο άκρο του.

Για να μπορέσουν να έχουν αίσθηση οι άνθρωποι στο τεχνητό μέλος θα πρέπει να αναπτυχθούν αισθητήρες που θα προσαρμόζονται στα τεχνητά μέλη, καθώς και αντίστοιχες συσκευές για την διέγερση των επανασυνδεδεμένων αισθητηριακών νεύρων στο δέρμα. Γι' αυτόν τον σκοπό ο Dr Marasco και οι συνάδελφοί του συνεργάζονται με τον Ed Colgate, ειδικό στην απτική τεχνολογία στο πανεπιστήμιο Northwestern στο Evanston, για τη δημιουργία απτικών συσκευών που μπορούν να συνδεθούν με το δέρμα του χρήστη.

Έχουν αναπτυχθεί και δοκιμαστεί ήδη πολυαισθητηριακές συσκευές σε ακρωτηριασμένους που επιτρέπουν την αίσθηση επαφής, δονήσεων, πίεσης και θερμοκρασίας. Αυτά τα πρότυπα χρησιμοποιούν μηχανική διέγερση για την πρόκληση αισθήσεων, και ηλεκτρικές συσκευές Peltier για την αντίληψη της θερμοκρασίας. Οι χρήστες βιώνουν αυτές τις αισθήσεις στο ακρωτηριασμένο άκρο τους, ενώ ένας από αυτούς μπόρεσε ακόμα και να διακρίνει την υφή μεταξύ χαρτιού και καλωδίου, με την χρήση τεχνητών απτικών αισθητήρων.

Παρόλο που στον θώρακα, τον ώμο και το ανώτερο μέρος του χεριού υπάρχουν πολύ λιγότεροι αισθητηριακοί υποδοχείς από ό,τι στην παλάμη, η αίσθηση της αφής αυξάνεται αρκετά όταν γίνεται επανασύνδεση των νεύρων σε αυτές τις περιοχές. Δεν είναι ξεκάθαρο πώς, αλλά πιθανώς εξηγείται από τον τρόπο που ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται αυτά τα σήματα. «Φαίνεται ότι ο εγκέφαλος αποδίδει τελικά περισσότερη ενέργεια σε αυτά τα νεύρα», λέει ο Dr. Masasco. «Παραμένει να μάθουμε το πόσο ακριβώς μπορεί να αναβαθμιστεί η αίσθηση αφής σε αυτά τα σημεία».

Τί συμβαίνει στην περίπτωση των παράλυτων μελών

Όσον αφορά στην «καλωδίωση» των νεύρων των παράλυτων μερών του σώματος, απαιτείται μια διαφορετική προσέγγιση. Οι ερευνητές πρέπει - σε αντίθεση με την περίπτωση των ακρωτηριασμένων μελών - να στοχεύσουν στα βαθύτερα νεύρα που ελέγχουν την κίνηση. Η ιδέα της ηλεκτρικής διέγερσης δεν είναι νέα. Ωστόσο, «η εξωτερική διέγερση είναι κάτι λιγότερο από ιδανική», λέει ο Dustin Τyler, μηχανολόγος βιοϊατρικής στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο. Οι μυς στα πόδια είναι τόσο μεγάλοι που δεν συστέλλεται ολόκληρος ο μυς. Ο ίδιος και οι συνάδελφοί του προσπαθούν να βρουν τρόπους ώστε να ενεργοποιήσουν αυτούς τους μυς με εισχώρηση στο μηριαίο νεύρο στη βουβωνική χώρα. «Εισχωρώντας στο νεύρο, εισχωρείς και σε ολόκληρο τον μυ».

Η διέγερση γίνεται με ηλεκτρόδια που τυλίγονται γύρω από δεσμίδες νευρώνων του μηριαίου νεύρου. Το πρόβλημα ωστόσο είναι ότι κάθε τέτοια δεσμίδα περιέχει εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες νευρώνες, οι οποίοι είναι στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους, κάτι που δυσκολεύει την διέγερση του καθενός ξεχωριστά. Αλλά ο Dr. Tyler έχει δημιουργήσει ένα ηλεκτρόδιο που επιτρέπει την διάκριση των ξεχωριστών νευρώνων με μια ομαλή «ισοπέδωση» του μηριαίου νεύρου χωρίς να το καταστρέφει. Τα περισσότερα ηλεκτρόδια σχεδιάζονται σύμφωνα με την υπόθεση ότι τα νεύρα είναι στρογγυλοποιημένα. Ωστόσο, με τον τρόπο της «ισοπέδωσης» οι ομάδες νευρώνων γίνονται αμέσως πιο προσιτές.

Με τον έλεγχο της έντασης και της πυκνότητας των ηλεκτρικών κυμάτων που εφαρμόζονται είναι δυνατό να καθοριστεί με ακρίβεια η μάζα των ιστών που μπορεί να συσταλεί. Σε μια πειραματική δοκιμή, ένας συμμετέχοντας με παράλυση στα χέρια κατάφερε να πιάσει ένα αντικείμενο. Ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να δοκιμάσουν την τελευταία τους εφαρμογή τον Νοέμβριο 2010.

Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα μπορέσει ένας χρήστης να ελέγχει ένα τέτοιο σύστημα προκειμένου να έχει ολοκληρωμένη κινητικότητα. Προς το παρόν οι επιστήμονες σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν μια πλατφόρμα joystick για ανθρώπους με παραπληγία (που έχουν έλεγχο του άνω σώματος), ώστε να ενεργοποιήσουν συντονισμένες κινήσεις, όπως το να σταθούν όρθιοι, να βαδίσουν ή να καθίσουν. Μακροπρόθεσμα, ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να τοποθετήσουν μόνιμα αυτά τα ηλεκτρόδια στο τμήμα του εγκεφάλου που ελέγχει την κίνηση.

Όμως αυτός ο στόχος βρίσκεται ακόμα αρκετά μακριά. Ωστόσο, η στοχευμένη επανασύνδεση των νεύρων είναι διαθέσιμη ως θεραπεία αποκατάστασης. Περισσότεροι από 40 άνθρωποι στον κόσμο έχουν κάνει μέχρι τώρα αυτή την επέμβαση. Παρόλο που προς το παρόν οι χρήστες κάνουν την επέμβαση για να κινούν το τεχνητό τους μέλος, σύντομα θα υπάρχει συγχρόνως και η δυνατότητα αίσθησης. Και αυτά είναι μόλις τα πρώτα παραδείγματα του τί μπορεί να επιτευχθεί με την ανακατεύθυνση των νεύρων και την σύνδεσή τους με ηλεκτρονικές και ρομποτικές συσκευές.

4 Σεπτεμβρίου 2010
The Economist Technology Quarterly
Απόδοση: Ελένη Στρατή, Κοινωνιολόγος

http://www.disabled.gr/lib/?p=29729


«Ο Τυφλός Ψαράς»: Το ντοκιμαντέρ που κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο 14ο Φεστιβάλ

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013 10:30 μμ |

«Ο Τυφλός Ψαράς»: Το ντοκιμαντέρ που κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο 14ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Το ντοκιμαντέρ «Ο Τυφλός Ψαράς» είναι το πρώτο από τη σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Υπέροχοι Άνθρωποι», κομμάτι της εργασίας του Caravan Project και της πολιτιστικής δράσης «Ένας Άλλος Κόσμος Είναι Εδώ». Πρόκειται για δημιουργία των Στράτη Βογιατζή και Θέκλας Μαλάμου.
Στο 14ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (9-18 Μαρτίου), «Ο Τυφλός Ψαράς» κέρδισε το Βραβείο Κοινού, στην κατηγορία της ταινίας κάτω των 452.


Γυναίκα με παραπληγία ολοκληρώνει τον Μαραθώνιο με βιονικό εξωσκελετό (Video)

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013 9:57 μμ |

Μπορεί να έχει παραπληγία στο Θ4, αλλά η Βρετανίδα Claire Lomas ολοκλήρωσε τον μαραθώνιο του Λονδίνου σε 16 ημέρες, φορώντας «ρομποτικό εξωσκελετό». Η χαμογελαστή Claire, 32 ετών, διέσχισε τη γραμμή τερματισμού στις 8 Μαΐου, κερδίζοντας τον τίτλο του πρώτου ανθρώπου που συμπληρώνει «κούρσα» 42 χιλιομέτρων με τη βοήθεια ενός εξωσκελετού «ReWalk». Ο μαραθώνιος ξεκίνησε στις 22 Απριλίου.


Εκτυπωτής 3D δημιουργεί «μαγικά χέρια» για 2χρονο κοριτσάκι

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013 9:43 μμ |


Η Emma γεννήθηκε με Συγγενή Πολλαπλή Αρθρογρύπωση (AMC), μία σπάνια ασθένεια που καταστρέφει τις αρθρώσεις και τα άκρα. Εξαιτίας αυτής της πάθησης, το δίχρονο κοριτσάκι δεν μπορούσε να παίξει με τουβλάκια, να πλησιάσει το φαγητό στο στόμα της ή να αγκαλιάσει τη μαμά της.